Разширяване приложното поле на условното предсрочно освобождаване

7 февруари, 2016 Няма коментари

probationНа 27 януари 2015 г. Европейският съд по правата на човека  постанови   решение по делото Нешков и др. срещу България [1]. В него той приложи процедурата по чл. 46 от Конвенцията (съгласно която в определени случаи на държавата-ответник се налагат подходящи общи мерки, които тя се задължава да изпълни под надзора на Комитета на министрите  и са извън индивидуалните мерки, които се отнасят до конкретния жалбоподател). До тази процедура се стигна  поради констатацията за наличието на сериозен структурен проблем – прекалено голям брой повтарящи се оплаквания за лоши условия в местата за лишаване от свобода, свързани най-вече с тяхната пренаселеност. В §§274-276 от решението си Съдът посочва, че ако една държава не е в състояние да гарантира, че условията в затворите са в съответствие с изискванията на чл. 3 от Европейската конвенция, тя трябва да се откаже от строгата си наказателна политика или да въведе система от алтернативни средства за наказание. Според него проблемът с пренаселеността би могъл да намери своето разрешение с прилагането на разнообразни мерки и политики: ограничаване прилагането на наказанието лишаване от свобода като вид наказание; налагане на по-кратки присъди лишаване от свобода; замяна на лишаването от свобода с други форми на наказание; по-широко използване на условното предсрочно освобождаване, както и спиране изпълнението на някои присъди, по които е постановено наказание лишаване от свобода. Европейският съд  определи срок от 18 месеца от влизане на решението в сила, в който България трябва да предвиди на национално ниво комбинация от ефективни вътрешноправни средства за защита и такива с компенсаторен характер. Този срок ще изтече в през декември 2016 г. Виж още…

Дейността на Eвропейския съд по правата на човека през 2015 г.

7 февруари, 2016 Няма коментари

ESPCHНа 28 януари 2016 г. се проведе редовната   годишна пресконференция на Европейския съд по правата на човека.[1] На нея  г-н Гуидо Раймонди – председател на Съда,  представи отчет за работата на тази международна институция през 2016 г.[2] В своята реч той подчерта, че през 2015 г. Съдът се е произнесъл по над 45 000 жалби. Като голям успех и цел, която е била поставена за 2015 г., бе отбелязано, че проблемът с  натрупалите се висящи дела пред едноличен съдия е бил решен и към настоящия момент те са едва 3 250. Г-н Раймонди изрази оптимизъм, че висящите повтарящи се случаи, които са 30 500 и по същество съставляват ½ от всички висящи жалби,  ще бъдат по-ефективно решени, но отбеляза, че това зависи не само от техническите възможности на Съда, с каквито той разполага, а и от капацитета на отделните държави-ответници да се справят с тези случаи. Виж още…

Решението Kiril Andreev v. Bulgaria

задържанеНезаконно е лишаването от свобода, което не се основава на норми на националното законодателство, обосноваващи задържането на едно лице и при липсата на каквито и да било други основания за това.

Това е крайният извод на Европейския съд по правата на човека в обявеното от него решение на 28 януари 2016 г., с което той установи нарушение на правото а свобода и сигурност по чл. 5§1 от Европейската конвенция. Виж още…

Категории: Без категория Тагове:

Пореден случай на полицейско насилие доведе до първото осъдително решение срещу България през 2016 г.

насилиеНа 21 януари 2016 г. Европейският съд за правата на човека постанови решение, в което установи три самостоятелни нарушения на чл. 3 от Конвенцията по делото Boris Kostadinov v. Bulgaria (Application no 61701/11), свързани с неправомерна употреба на сила от страна на полицията и неефективност на проведеното разследване по повод оплакванията на жалбоподателя срещу незаконните действия при задържането му и упражненото насилие срещу него. Виж още…

Декларация в подкрепа на Отвореното писмо на Съюза на съдиите в България

Висш съд.съветФондация „Български адвокати за правата на човека“ разпространи Декларация, с която подкрепи позицията на Съюза на съдиите в неговото отворено писмо до Европейската комисия  във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка.

В нея се посочва, че буди силно безпокойство безпардонната и груба намеса на българския министър-председател в работата на Висшия съдебен съвет. Самото му  явяване  на заседанието на ВСС е проява на явно неуважение към съдебната власт в България и  разделението на властите.  Виж още…

Разкриването на тайната на преговорите за приятелско уреждане на спора представлява злоупотреба с правото на жалба

ЦоневNikolay Georgiev TSONEV contre la Bulgarie, Requête no 44885/10

С решение от 14 януари 2016 г. Европейският съд за правата на човека обяви жалбата на бившия министър на отбраната г-н Цоньо Цонев за недопустима поради нарушаване на правилата на конфиденциалност в процедурата на приятелско уреждане на спора. Това не е прецедент в практиката на Съда и страните предварително биват предупреждавани, че са длъжни да не разгласяват информация около хода и подробностите  по воденето на преговори. Целта е да се улесни постигането на споразумение. За съжаление това е може би единственият български случай, при който, при наличието на явно допуснати много сериозни нарушения на редица текстове от Конвенията – забрана за нечовешко и унизително отнасяне по чл. 3(заради начина, по който е осъществено задържането), за нарушаване на правото на личен живот и не накърняване на репутацията на г-н Цонев по чл. 8 (по  повод излъчването на записа за задържането на г-н Цонев по много електронни медии), както и за нарушаването на презумпцията за невиновност по чл. 6§2 (по повод непремерените изказвания на високопоставени представители на изпълнителната власт), държавата успява да се освободи от своята отговорност. Виж още…

Промени в чл. 45 и чл. 47 от Правилника на Съда

ECHRНов формуляр на жалба до Европейския съд по правата на човека

От 1 януари 2016 г.  е валиден нов формуляр на жалба до ЕСПЧ, а старият формуляр вече няма да е приложим. Той ще се приема само за жалбите, изпратени до края на 2015 г. Целта на тези промени е да се улеснят жалбоподателите и да се внесе по-голяма яснота и идентификация на субектите, които сезират Съда. Всеки, който има намерение да подава жалба отсега нататък, следва да използва само новия формуляр. В случай, че жалбата е била изпратена след 1 януари 2016, но е бил използван  стария вариант, а все още не е изтекъл 6-месечният срок, съветвам повторно да бъде изпратена жалба, като се попълни новият. В  противен случай е твърде вероятно  заради формални  – технически причини, жалбата да не  бъде обработена, защото не отговаря на изискванията на променените Правила на Съда..

Виж още…

За подслушването на телефонните разговори и съответствието му с правото на личен живот

9 декември, 2015 Няма коментари

pods.Руското законодателство за подслушване на мобилните телефони не съответства на ЕКПЧ

Това е решението на Голямото отделение, постановено на 4 декември 2015 г. по делото Roman Zakharov v. Russia (application no. 47143/06). Според 16-те съдии (решението е подписано с едно особено мнение) е било нарушено правото на личен живот на жалбоподателя. Делото е свързано със системата за подслушване на мобилните телефони в Русия. Жалбоподателят е главен редактор на списание  и ръководител на регионалния център на Фонда за защита на гласността в Санкт Петербург. Той посочва, че руското законодателство задължава мобилните оператори да монтират техническо оборудване за осигуряване дейността на оперативно-издирвателните мероприятия (т.н. СОРМ-2). При липсата на достатъчно процесуални гаранции в законите това оборудване позволява безконтролно подслушване на разговорите по мобилни телефони. Виж още…

За свободата на изразяване на адвокатите и нейните граници

4 декември, 2015 Няма коментари

freedom of expressionС  решение на Голямото отделение от  23 април 2015 г. Европейският съд по правата на човека /ЕСПЧ/ доразви своята  своята практика относно свободата на изразяване на адвокатите, гарантирана от чл. 10 на Европейската конвенция за правата на човека /Конвенцията/.

В делото   Morice c. France (жалба n° 29369/10) един френски адвокат е бил осъден да заплати глоба заради клевета срещу двама съдии-следователи  по повод негови думи в писмо, адресирано до Министъра на правосъдието и публикувани във вестник  „Mond“.  Наред с това   са били уважени и  гражданските искове срещу него. Виж още…

Ръководство по европейско право в областта на правата на децата

29 ноември, 2015 Няма коментари

Handbook on European law relating to the rights of the childТова ръководство е подготвено от Агенцията за основните права на Европейския съюз  (FRA) и Съвета на Европа със съдействието на Секретарят на Европейския съд по правата на човека.

То е четвъртото по ред след предходните издания за антидискриминацията, за убежището и бежанците и за защитата на личните данни.

Ръководството е подготвено по случай отбелязването на 25-тата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана от всички европейски страни, за да се освети ролята на европейското законодателство за осигуряване спазването на универсалните  права на децата. Виж още…