Съответствие на наказанието доживотен затвор без право на замяна с чл. 3 от от Европейската конвенция за правата на човека *

5 декември, 2014 Няма коментари

life imprisonment -1В настоящата статия е направен анализ на действащото законодателство относно наказанието доживотен затвор без право на замяна, режима за неговото изтърпяване и възможностите за изменението му чрез института на помилването. Правната рамка е разгледана в светлината на стандартите, възприети от Европейския съд по правата на човека във връзка със съответствието му с чл. 3 от Конвенцията в най-новата му практика. Тя е пречупена през призмата на постановеното решение от Съда по делото Харакчиев и Толумов срещу България[1], в светлината на което се налагат промени в действащото законодателство и практика, поради несъответствието им на настоящия етап с изискванията на Европейската конвенция за правата на човека. Виж още…

Ново издание на наръчника за допустимост на жалбите по Европейската конвенция за правата на човека

5 декември, 2014 Няма коментари

Admissibility guideЕвропейският съд за правата на човека публикува третото си издание на „Наръчника за допустимостта на жалби“, в който са анализирани практически въпроси относно отделните критерии за допустимост, които следва да се спазват, за да бъде една жалба обявена за допустима. Виж още…

Феноменът „домашно насилие“ в неговия Европейски контекст

30 ноември, 2014 Няма коментари

domestic violenceПроблемът за домашното насилие, неговите измерения и последици е подценяван не само в България, но и в повечето Европейски страни, особено в тези от Централна и Източна Европа. Това показва анализът на решенията на Европейския съд по правата на човека, в които са установени  нарушения на Европейската конвенция за правата на човека. Всички те са свързани с неизпълнението от страна на държавите на тяхното основно задължение, произтичащо от чл. 1 на Конвенцията, а именно – да защитават правата и свободите на гражданите, намиращи се на тяхна територия. Виж още…

Наръчник „Основни права и свободи“

21 ноември, 2014 Няма коментари

BAPCHВ рамките на проекта „Дискусионен клуб за правата на човека“, който е осъществен с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, Фондация „Български адвокати за правата на човека“ издаде нов, актуализиран електронен вариант на „Наръчник за основните права и свободи“ /в обем от 190 страници/, изготвен по проекта „Дискусионен клуб за правата на човека. Дискусионен клуб за млади адвокати, съдии и прокурори.“ Виж още…

Категории: информация Тагове:

Семинар за мерките за защита на жертви от полово базираното насилие и въвеждането на механизмите на общностното право за защита на жертвите в националното законодателство

17 ноември, 2014 Няма коментари

LauraТова беше темата на проведения двудневен семинар[1], организиран от Съюза на съдиите в рамките на международния проект EPOJENDER[2] , в който съюзът е един от партньорите. Той се проведе на 6 -7 ноември в гр. София с участието на съдии и представители на неправителствения сектор. Виж още…

Категории: информация Тагове:

Решение на Европейския съд по правата на човека по делото Manolov v. Bulgaria (Application no. 23810/05)

zatvor Bobov dolНа 4 ноември 2014 г. Европейският съд постанови решение, в което установи две нарушения на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека във връзка с оплакванията на затворник, осъден на доживотен затвор без право на замяна. Виж още…

Европейският съд отлага разглеждането на висящите жалби с оплаквания за лоши условия в българските места за лишаване от свобода до постановяване на пилотно решение по делото Neshkov et autres c. Bulgarie

27 октомври, 2014 Няма коментари

zatvor-2По информация на прес службата на Европейския съд за правата на човека от 27 октомври т.г. разглеждането на всички жалби, по които са повдигнати оплаквания по чл. 3 (забрана за нечовешко и унизително третиране) и чл. 13 (липса на ефективно вътрешноправно средство за защита) във връзка с лошите условия в местата за задържане под стража и изтърпяване на наказанието лишаване от свобода ще бъде  отложено до евентуалното приемане на пилотно решение. Виж още…

Практически инструкции относно изпращането на документи и становища по електронен път

21 октомври, 2014 Няма коментари

voie elektronique-2На страницата на Европейския съд по правата на човека, в рубриката Практически инструкции, са поместени изменения в Правилата на Съда, отнасящи се до възможността да се изпращат документи в електронен вариант след депозирането на жалбата. Тези практически инструкции са утвърдени от председателя на Съда на 29 септември 2014 г. на осн. чл. 32 от правилата на Съда. Те ще влязат в сила през 2015 г., като датата ще бъде обявена допълнително след като бъде извършено тестване на системата по тяхното прилагане. Виж още…

Нови тематични курсове, предлагани от Програмата HELP на Съвета на Европа за дистанционно обучение на адвокати по отделни проблеми

16 октомври, 2014 Няма коментари

help-elearning-platformНа Третата годишна конференция на Програмата HELP,която се състоя през юни т.г. в Страсбург бяха лансирани нови насоки и теми за обучение на адвокатите в областта на Европейската конвенция за правата на човека, а именно:

 • За правата на бежанците и ЕКПЧ;
 • за фалшифицирането на медицинските продукти и нарушенията, заплашващи общественото здраве;
 • за международното сътрудничество в областта на наказателното право;
 • за критериите за допустимост на жалбите, представяни пред ЕСПЧ;
 • за словото на омразата и престъпленията, свързани с него;
 • за правото на семеен живот, правата на децата и създаването на „дружелюбно“ правосъдие , адаптирано за деца;
 • за правата на човека и бизнеса;
 • въведение в ЕКПЧ /за начинаещи адвокати/;
 • за химическите прекурсори;
 • за въпросите на недискриминация в контекста на ЕКПЧ и Хартата за правата на човека на ЕС;
 • за алтернативните мерки на задържането под стража и санкциите на общността;
 • за трафика на хора

Виж още…

Нов наръчник по Европейската конвенция за правата на човека

6 октомври, 2014 Няма коментари

ToolkitНов наръчник по Европейската конвенция за правата на човека

Министерството на правосъдието публикува на страницата си в рубриката „Права на човека“, „Документи“,   „Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи“. Виж още…

Категории: Без категория Тагове: