Българският парламент ратифицира Протокол № 15 на Европейската конвенция за защита правата на човека.

23 ноември, 2015 Няма коментари

Народно събраниеТой бе открит за подписване на 24 юни 2013 г. и към настоящия момент под него са поставили подписите си 41 от 47-те държави –  членки. Протоколът засега е    ратифициран от 21 държави. На 20 ноември 2015 г. България стана 22-та страна, която със закон извърши ратификацията.

Протоколът ще влезе в сила едва след като всички държави – членки на Съвета на Европа, го подпишат и ратифицират .

Основната промяна, която се предвижда в него, е в условията за допустимост в чл. 35. Виж още…

Доживотният затвор в „български“ вариант е в нарушение на чл. 3 от Конвенцията

17 ноември, 2015 Няма коментари


dojivoten z.Case of 
Radev v. Bulgaria(Application no. 37994/09)

В своето решение от 17 ноември Европейският съд за пореден път установи нарушение на забраната за нечовешко и унизително третиране по повод условията за изтърпяване на наказанието доживотен затвор в българските затвори. Виж още…

Поредно нарушаване на презумпцията за невинност от страна на министър на вътрешните работи

13 ноември, 2015 Няма коментари

Цветанов2Това отсъди Европейският съд по правата на човека в своето решение по делото Slavov et autres  c. Bulgarie (Requête no 58500/10), постановено на 10 ноември 2015 г.

Съдът установи наред с това, че в българското законодателство не се съдържат достатъчно гаранции срещу произвол при извършването на обиск и претърсване, което води до нарушаване на правото на неприкосновеност на жилището.

Жалбата е тясно свързана със събитията, свързани с т.н. операция „Медуза“, описани в жалба   Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10 в решението  от 15 oктомври 2013. Виж още…

Нилс Кристи: Предели на страданието

nils-kristiТова е първата преведена на български език книга на именития норвежки криминолог Нилс Кристи, която ще бъде представена пред българския читател благодарение на издателство „Сиби“. Събитието ще се състои на 17 ноември от 18.00 часа в зала 4 на Националния дворец на културата.

Нилс Кристи /Nils Christie на норв./ е криминолог със световна слава , член на Академията на науките на две държави – Норвегия и Швеция, член на редколегията на престижното международно списание Theoretical Criminology. В миналото той оглавява норвежкия институт по криминология и наказателно право при Университета в Осло и е бил Председател на Скандинавския Съвет по криминология.

Виж още…

Категории: криминология Тагове:

Полицейското насилие отново под прицела на Европейския съд  

nasilieВ своето днешно решение по делото Myumyun v. Bulgaria (no. 67258/13) Европейският съд установи нарушение на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека поради неправомерно упражненото насилие от страна на полицейски служители срещу български гражданин, заподозрян в извършването на кражба. Делото е класифицирано във втора група по важност и е разгледано с приоритет. Виж още…

Решение на Европейския съд от 27 октомври 2015 г.

28 октомври, 2015 Няма коментари

advokatНе са нарушени правата на адвокат поради наложената му глоба от националния съд заради отказа да изпълни  функцията на служебен защитник, ако не му бъде фиксирано предварително адвокатското възнаграждение в определението за назначаването му. Виж още…

Нови осъдителни решения на Европейския съд

21 октомври, 2015 Няма коментари

ECPCHНа 20 октомври Европейският съд по правата на човека постанови две решения срещу България, в които установи нарушения, констатирани в множество предходни дела. Виж още…

Решението Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria

13 октомври, 2015 Няма коментари

konfiskaciaНационалното законодателство не отговаря на изискването за  пропорционалност, когато се отнема собственост на трето лице, неучаствало в наказателно производство, което няма причастност към извършването на престъпление. Отнемането не би нарушило изискванията на Конвенцията, ако е било осъществено в съответствие с една процедура, която би осигурила подходящите гаранции срещу произвол. До този извод достига Европейският съд в решението си по горното дело.

Виж още…

Поредно осъдително решение за неоправдано полицейско насилие / решението Stoykov c. Bulgarie (Requête no 38152/11), 6 octobre 2015/

6 октомври, 2015 Няма коментари

St.ZagoraЕвропейският съд по правата на човека постанови решение, в което установи две самостоятелни нарушения на чл. 3 – забрана за нечовешко и нехуманно третиране и изтезание и неефективност на разследването по повод направеното оплакване за малтретиране от страна на полицейски служители. Той квалифицира действията на полицаите като форма на изтезание – най-тежкия и укорим вид нарушение, което се констатира много рядко по дела с оплаквания за малтретиране от страна на полицейските органи. Виж още…

Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по глава III а от ЗСВ /проучване на Фондация „Български адвокати за правата на човека“/

5 октомври, 2015 1 коментар

BAPCHВ изпълнение на двете пилотни решения Фингър и Димитров и Хамънов от 1 октомври 2012 г. в България действа ново административно компенсаторно средство за защита срещу оплаквания за нарушения на правото на граждани и юридически лица на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. Административното средство, регламентирано в Закона за съдебната власт, е част от новосъздадения национален механизъм за обезщетение и заедно с иска по чл. 2б от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди следва да предложи защита срещу бавно правосъдие, като гарантира на засегнатите лица наличието на ефективно средство на национално ниво по смисъла на чл. 13 от Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи .
Целта на проучването бе въз основа на анализа на практиката на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и административните и гражданските съдилища да бъде оценена ефективността на новоприетите правни средства за защита и да бъдат формулирани препоръки за необходими промени на административния механизъм, включително чрез предложения за изменение на законовата и подзаконовата нормативна база и предложения за постановяване на тълкувателни решения от върховните съдилища. Виж още…