Европейският съд констатира наличието на системен проблем с ефективността на разследването на престъпленията

iznasilvaneДелото S.Z. срещу България

На 3 март 2015 г. Европейският съд постанови решение, в което установи нарушение по повод неефективността на воденото разследване във връзка с отвличането, изнасилването и опита за принуждаване на жалбоподателката да бъде изведена в друга държава да проституира. Освен че прецени, че жалбата трябва да бъде разгледана с приоритет (тя е регистрирана на 3 май 2012 г.), той я класифицира с второ ниво на важност. Виж още…

Глава трета на Закона за собствеността на гражданите не отговаря на изискванията за яснота и предвидимост

samokovetca-2Решението по делото Dimitrovi   v. Bulgaria

На 3 март Европейският съд постанови решение, свързано с отнемането на имущество от вдовицата и сина на Константин Димитров, известен като „Самоковеца“, в което установи нарушение на правото на мирно ползване на собствеността, защитено от чл. 1 на Протокол 1 на Европейската конвенция за правата на човека. Виж още…

Публична лекция на проф. Ян ван Дайк

24 февруари, 2015 Няма коментари

van DijkНа 27 февруари 2015 г., от  13.30 часа в конферентната зала на Съдебната палата в гр. София ще се състои публична лекция на именития учен в областта на виктимологията и възстановителното правосъдие, холандския  професор  Ян ван Дайк. Тя ще бъде на тема: Процесуална справедливост за жертвите на престъпления“. Ще бъдат разгледани и някои аспекти относно новите тенденции по отношение правата на жертвите, както и възстановителното правосъдие при отделни  специфични хипотези, свързани с деца, затворници, настанени в институциите лица и служители. Форумът се организира съвместно от Съюза на съдиите в България и Българската асоциация по криминология. Виж още…

Категории: криминология Тагове:

Съществува риск от поредно пилотно решение срещу България

5 февруари, 2015 1 коментар

RibaritcaДелото Ilieva and Others v. Bulgaria

На 3 февруари 2015 г. Европейският съд по правата на човека постанови своето решение по делото Ilieva and Others v. Bulgaria (Аpplication no. 17705/05). В него той препотвърди вече установената практика, съгласно която не е налице нарушаване принципа на правната сигурност, когато решението на национален съд в рамките на административната процедура по ЗСПЗЗ впоследствие бъде оспорено от трети лица, неучаствали в тази процедура, в самостоятелно гражданско производство.

Съдът обаче за пореден път констатира проблем във връзка с прекомерното забавяне на самия процес на реституция и поставянето на българските граждани в продължителна ситуация на несигурност дали ще получат реално земите си или компенсация в друга форма. До настоящия момент са постановени вече поне 10 подобни решения. Виж още…

Ново осъдително решение поради изявления на бивш министър на вътрешните работи

2 февруари, 2015 Няма коментари

Cv.Cv.На  27 януари 2015 г. Европейският съд за правата на човека постанови  осъдително решение срещу България заради непремерени изявления на един и същ бивш министър на вътрашните работи по делото   Toni Kostadinov c. Bulgarie  (requête no 37124/10). След делото Гуцанови срещу България(Affaire Gutsanovi c. Bulgarie (Requête no 34529/10,15 Octobre 201) това е втори случай, при който по вина на един и същ министър Съдът установява нарушение на презумпцията за невинност поради непремерени изявления на висш политик и държавник. Виж още…

Категории: Без категория Тагове:

Решението Нешков и други срещу България

zatvorНа 27 януари 2015 г. Европейският съд по правата на човека постанови своето поредно пилотно решение срещу България. Този път то е свързано с лошите материални условия в местата за изтърпяване на наказанията и следствените арести. Решението е внушително по своя обем от 148 страници, включващи две приложения – резюмета на практиката на българските административни съдилища по приложението на чл. 1 от ЗОДОВ във връзка с предявени искове от лишени от свобода за лоши условия в затворите и второ – списък на постановените вече решения по подобни казуси. Виж още…

Новият български съдия в Европейския съд по правата на човека е Йонко Грозев

Yonko Gr1)Преди часове Парламентарната асамблея на Съвета на Европа избра адвокат Йонко Грозев за български съдия в най-престижната институция на Съвета на Европа – Европейския съд по правата на човека. Това стана след като той получи 106 от общо 187-те гласа на участвалите в гласуването. Необходимият брой гласове, за да бъде избран, бе 94.

Останалите двама кандидати получиха съответно – Таня Куцарова – 57, а Виктор Соловейчик – 22 гласа.

Йонко Грозев ще встъпи в длъжност на 1 март 2015 г.

Предстои избор на нов български съдия в Европейския съд по правата на човека

PACEНа 27 януари 2015 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ще излъчи новия български съдия в Европейския съд по правата на човека.  С най-големи шансове за успех е адвокат Йонко Грозев, който е получил одобрението на внушително мнозинство от членовете на Подкомитета за избор на съдии. На свое заседание, проведено на 15 януари,  в Париж, този орган, в който са взели участие десет представители на ПАСЕ от различни парламентарни групи – на Европейската народна партия, на Европейските социалисти и на ALDE, председателстван от лорд Джон Томлинсън, е изслушал всеки един от тримата предложени представители от страна на българското правителство. Виж още…

Решението Hadzhigeorgievi v. Bulgaria

ESADПървото през 2015 г. решение на Европейския съд по правата на човека срещу България е свързано с присъждането на справедливо обезщетение на двамата жалбоподатели на осн. чл. 41 от Конвенцията. Виж още…

Решението на Европейския съд за правата на човека по делото Dimcho Dimov c. Bulgarie

28 декември, 2014 Няма коментари

Varnan-zatvorНа 16 декември Европейският съд за правата на човека постанови последното си решение за годината по жалбата на българския гражданин Димчо Димов (жалба № 57123/08). В него той установи нарушения на чл. 3 и чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека. Виж още…