Практиката на Европейския съд по правата на човека през първото полугодие на 2014 г. и мястото на България

14 септември, 2014 Няма коментари

stat uli 2014Тази година пресслужбата на Европейския съд по правата на човека представи междинните статистически данни относно движението на жалбите в Европейския съд в твърде обобщен вид без да даде детайлна информация за всяка една отделна държава. Все пак и от нея могат да се извлекат някои интересни данни, както и да се направят известни изводи. Като цяло се отбелязва спад с 6% на депозираните жалби и с 15 % – на висящите, чийто общ брой възлиза на 84 850. Радващото е, че страната ни е изпаднала от „класацията“ на първите 10 държави, които създаваха най-много работа на Европейския съд. Виж още…

Относно започващата процедура за номиниране на български съдия в Европейския съд по правата на човека

5 септември, 2014 Няма коментари

MPТези дни на сайта на Министерството на правосъдието бе качен проектът на заповед за условията на предстоящия конкурс за избор на съдия в Европейския съд по правата на човека, като е дадена възможност на всички заинтересовани организации и на гражданското общество като цяло да вземат отношение и да изразят своите становища до 5 септември. Този факт  сам по себе си е похвален, тъй като показва стремеж за диалог и откритост при изпълнението на тази отговорна задача, която следва да бъде реализирана от служебния кабинет.

Същевременно съдържанието на документа, въпреки неговата обстоятелственост, оставя усещането за известна предрешеност на бъдещия конкурс. Като че ли условията са така подбрани, че на тях да отговорят определени кандидати, предпочетени от  кабинета. Нещо подобно на процедурата за обществени поръчки, при която условията за участие се изготвят по начин, че на тях да отговарят точно определени  кандидати. Виж още…

За предстоящата процедура по номиниране на кандидати за Европейския съд по правата на човека

sadiiПреди седмица редица медии обявиха, че българският съдия в Европейския съд по правата на човека – г-жа Здравка Калайджиева, е информирала председателя на Съда, че желае да прекрати мандата си на 1 март 2015 г. В тази връзка предстои да започне процедура за номинирането на трима кандидати, които българското правителство би трябвало да представи пред органите на Съвета на Европа и представителите в  Парламентарната асамблея от всички страни-членки на Съвета на Европа чрез гласуване да изберат един от тях  за съдия от името на Република България. Процедурата по номинация, за която „Правен свят“ писа, действително бе изработена през 2007 г. по инициатива на министъра на правосъдието Меглена Тачева. Виж още…

Укрепване на защитата на правата на човека

proektФондация „Български адвокати за правата на човека изпълнява проект под горното наименование, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Виж още…

За новия формуляр на жалба и неговите несъвършенства  

application form-2Новият формуляр за жалба не улеснява потенциалните жалбоподатели  и удължава времето за неговото попълване. Причините са по-скоро от  техническо естество и вероятно се дължат на това, че при изготвянето му той не е бил консултиран с юристите от Съда или не е бил апробиран начинът на попълването му. В резултат на това не е допустимо пренасяне на информация от страница в страница, стеснено е полето за формулиране на оплакванията с вертикални ограничения, не е възможно да се прехвърля информацията за приложените документи чрез функцията “copi-past”. Виж още…

Информацията за практиката на Европейския съд става по-достъпна

info-2Министерството на правосъдието започна издаването на тримесечен бюлетин с резюмета на постановените решения на Европейския съд по правата на човека срещу България – както тези по основателност, така и тези по  допустимост. Той е разработен в рамките на   проект № 3 „Укрепване на националните  компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. с безвъзмезден грант по Програмна област 31 Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система. Виж още…

В делото Tsvetelin Petkov v. Bulgaria Съдът установи нарушение на правото на личен живот[1]  

SGSСлужебното назначаване на адвокат не е достатъчна гаранция за защита правата на страната в един съдебен процес. В редица случаи само  личното участие на лицето може да осигури справедливостта на производството.
Виж още…

Делото Харакчиев и Толумов

dojivoten zatvorДелото Харакчиев и Толумов – нов стандарт на наказателна политика

Наказанието доживотен затвор би било съвместимо с чл. 3 от Европейската конвенция, само, ако при постановяването му осъденият има яснота при  какви условия той би могъл да очаква, че тази негова присъда би била преразгледана.

Взети заедно, суровостта на условията на специалния режим, при който се изтърпява наказанието доживотен затвор и лошите материални условия в пенитенциарните заведения,представляват унизително и нечовешко отнасяне.

  Виж още…

Обучение на магистрати по чл. 3 , 8 и 13 от ЕКПЧ

NIPОт 14 до 16 юли в София бе организирано обучение за магистрати /съдии, прокурори и следователи/ от цялата страна, както и за представители на ГД „Изпълнение на наказанията” от Националния институт на правосъдието. Темата бе „Практика на ЕСПЧ по чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода”. То се провежда в рамките на проекта „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, финансирано от Норвежкия фонд /Norway grants/. Виж още…

Върховните съдии нарушиха стандартите за осигуряване на процедурни гаранции и ефективност при разследването и наказването на полицейски служители за малтретиране и причиняване на смърт

imagesНа 1 юли 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови решението си по делото Dimitrov and Others v. Bulgaria /по повод смъртта на Ангел Димитров, известен с името Чората/. Жалбата е депозирана след приключване на делото окончателно пред ВКС през 2011 г., през декември 2011 г. и половин година по-късно – през юли 2012 г. Съдът преценявайки, че тя следва да бъде разгледана с приоритет, я изпраща на Правителството, като му задава поредица от въпроси, свързани със спазването на процедурните гаранции на чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията. В рамките на две години е разменена цялата кореспонденция между страните, така че в рекордно кратък срок – само за 2 години и половина Европейският съд постанови своето решение. Тази бързина едва ли е случайна. Чрез нея вероятно Съдът иска да обърне внимание на властите в няколко насоки. На първо място, че съществува сериозен повтарящ се /или наречен още структурен проблем/ относно прекомерната употреба на сила при задържането на лица и липсата на ефективно разследване, което да доведе до отговорността на полицейските служители, които си позволяват да нарушават националното законодателство безнаказано и дори в известна степен мълчаливо /а понякога и явно/ подкрепяни от своите началници. На втора място  – националният съд не е склонен да спазва стандартите, установени от Европейския съд  относно процесуалните аспекти на чл. 2 и чл. 3 Виж още…