Информацията за практиката на Европейския съд става по-достъпна

info-2Министерството на правосъдието започна издаването на тримесечен бюлетин с резюмета на постановените решения на Европейския съд по правата на човека срещу България – както тези по основателност, така и тези по  допустимост. Той е разработен в рамките на   проект № 3 „Укрепване на националните  компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г. с безвъзмезден грант по Програмна област 31 Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система. Виж още…

В делото Tsvetelin Petkov v. Bulgaria Съдът установи нарушение на правото на личен живот[1]  

SGSСлужебното назначаване на адвокат не е достатъчна гаранция за защита правата на страната в един съдебен процес. В редица случаи само  личното участие на лицето може да осигури справедливостта на производството.
Виж още…

Делото Харакчиев и Толумов

dojivoten zatvorДелото Харакчиев и Толумов – нов стандарт на наказателна политика[1]

Наказанието доживотен затвор би било съвместимо с чл. 3 от Европейската конвенция, само, ако при постановяването му осъденият има яснота при  какви условия той би могъл да очаква, че тази негова присъда би била преразгледана.

Взети заедно, суровостта на условията на специалния режим, при който се изтърпява наказанието доживотен затвор и лошите материални условия в пенитенциарните заведения,представляват унизително и нечовешко отнасяне.

  Виж още…

Обучение на магистрати по чл. 3 , 8 и 13 от ЕКПЧ

NIPОт 14 до 16 юли в София бе организирано обучение за магистрати /съдии, прокурори и следователи/ от цялата страна, както и за представители на ГД „Изпълнение на наказанията” от Националния институт на правосъдието. Темата бе „Практика на ЕСПЧ по чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията относно условията и режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода”. То се провежда в рамките на проекта „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, финансирано от Норвежкия фонд /Norway grants/. Виж още…

Върховните съдии нарушиха стандартите за осигуряване на процедурни гаранции и ефективност при разследването и наказването на полицейски служители за малтретиране и причиняване на смърт

imagesНа 1 юли 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови решението си по делото Dimitrov and Others v. Bulgaria /по повод смъртта на Ангел Димитров, известен с името Чората/. Жалбата е депозирана след приключване на делото окончателно пред ВКС през 2011 г., през декември 2011 г. и половин година по-късно – през юли 2012 г. Съдът преценявайки, че тя следва да бъде разгледана с приоритет, я изпраща на Правителството, като му задава поредица от въпроси, свързани със спазването на процедурните гаранции на чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията. В рамките на две години е разменена цялата кореспонденция между страните, така че в рекордно кратък срок – само за 2 години и половина Европейският съд постанови своето решение. Тази бързина едва ли е случайна. Чрез нея вероятно Съдът иска да обърне внимание на властите в няколко насоки. На първо място, че съществува сериозен повтарящ се /или наречен още структурен проблем/ относно прекомерната употреба на сила при задържането на лица и липсата на ефективно разследване, което да доведе до отговорността на полицейските служители, които си позволяват да нарушават националното законодателство безнаказано и дори в известна степен мълчаливо /а понякога и явно/ подкрепяни от своите началници. На втора място  – националният съд не е склонен да спазва стандартите, установени от Европейския съд  относно процесуалните аспекти на чл. 2 и чл. 3 Виж още…

Делото Petkov and Profirov v. Bulgaria – решение от 24 юни 2014 г.

zadarjane-2При задържането по чл. 63, ал. 1 от ЗМВР властите са длъжни да изложат фактически основания за конкретното задържане на лицето, да му  предоставят незабавно възможността да оспори пред съд задържането си,  да има реалната възможност да ползва адвокатска защита, както и да получи обезщетение в случай на незаконно задържане, а съдът трябва да извърши проверка  не само относно формалните белези на законосъобразност на заповедта на задържане, но и да осъществи контрол дали са налице фактически основания за лишаването от свобода поради обосновано подозрение за извършено конкретно престъпление. Виж още…

  Третата международна конференция на Програмата HELP  

banner (1)

На 16 и 17 юни 2014 г. се проведе поредната трета Международна конференция на Програмата HELP. В нея взеха участие  представители на Националните институти за обучение на магистрати от 40 държави, на Висшите адвокатски съвети от 23 държави, както и координатори по програмата от 24 страни. Виж още…

Делото Karaivanova and Mileva v. Bulgaria*

property4На 17 юни 2014 г. Европейският съд  по правата на човека постанови решение, което е свързано с процедурата по възстановяване на земеделски земи по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. В него той препотвърди практиката си, че процедурите пред поземлените комисии и ОСЗГ нямат обвързващо действие спрямо трети, неучастващи в тях страни, които имат правно основание да защитят правата си в самостоятелно производство. На тях не може да им бъде направено възражение, че е в сила ефектът res judiсata, тъй като няма съвпадение нито с оглед страните, нито с оглед предмета на първоначалния спор. Виж още…

Конференция „Деца в конфликт със закона“

detcaНа 10-11 юни 2014 г. в София се състоя Национална конференция, посветена на реформата в системата за детско правосъдие,организирана по иницатива на UNICEF-България.  Тя  бе открита от Председателя на Народното събрание г-н Михаил Миков, а приветствия към участниците отправиха   министърът на правосъдето г-жа Зинаида Златанова, зам.-министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров и Омбудсманът на Република Бъгария г-н Константин Пенчев.  Виж още…

Поредно осъдително решение срещу България

l.sv.Неоправдано е лишаването от свобода при искане за екстрадиция, което е лишено от основание

Европейският съд за пореден път намери нарушение на правото на свобода и сигурност във връзка с процедурите по екстрадиране на чужденци в делото на Анадурду Карлиевич  Хаджиев.[1] Виж още…