Нилс Кристи – криминологът миротворец

Niels Christy ChristyЛекция на Нилс Кристи в Софийския университет

На 28 април в Аулата на Софийския университет „Св.Св. Климент Охридски“ ще се състои знаменателно събитие. Лектор ще бъде проф. Нилс Кристи, който ще посвети лекцията си на темата за същността на наказанието.Неговото име  е добре познато на българските криминолози още от времето преди „падането“ на Берлинската стена най-вече благодарение на преводите на руски език на многобройната англоезична специализирана литература. Неговото произведение „Граници на наказанието“ /Пределы наказания, М., 1984 / достигна до българския читател скоро след издаването му . Виж още…

Категории: криминология Тагове:

Диалогът между Европейския съд и националния съд

Zdravka-2Измерения на диалога между Европейския съд по правата на човека и националните съдилища

На приключилия съвсем неотдавна първи „Форум по правата на човека“ един от основните доклади бе този на българския съдия в Европейския съд по правата на човека – г-жа Здравка Калайджиева. Той бе посветен на диалога между Съда в Страсбург и националните съдилища, разбиран като взаимодействие, зачитане, пряко прилагане на решенията на тази международна институция от съдиите в страните-членки по Конвенцията и/или иницииране на искания до Конституционните съдилища или до Парламентите. В своя доклад тя очерта няколко направления, в които се осъществява това взаимодействие. Виж още…

Категории: Без категория Тагове:

Форум по правата на човека

help-logoОт 24 до 26 март в София предстои да се проведе първият „Форум за правосъдие и права на човека“. Той се организира в рамките на проекта  “Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи от Националния институт на правосъдието“ като част от Норвежкия финансов механизъм. Виж още…

Дискусионен клуб за правата на човека

BAPCHНа 8 март бе  дадено началото на проекта „Дискусионен клуб за правата на човека“ на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Той е с продължителност от 18 месеца. Успешно завършилите курса ще получат сертификати от Фондация „Български адвокати за правата на човека“. Виж още…

Решението Дуралийски на Европейския съд по правата на човека

CGCТъжни размисли по повод  решението  Duraliyski v. Bulgaria [1]

Европейският съд установи нарушение на правото на справедлив процес по горната жалба поради нарушаване на принципа на състезателното начало от страна на Софийския градски съд, действащ като въззивна инстанция.[2]  Националният съд приема, че липсата на застрахователната полица в кориците на делото прави невъзможно изследването на въпроса относно дължимостта на застрахователното обезщетение, за което претендират бенефициентите по договор за застраховка живот и злополука, сключен от техния баща. Виж още…

Новият формуляр за жалба

21 февруари, 2014 Няма коментари

application formПрактически съвети за попълването на новия формуляр

Във връзка с новия формуляр на жалба, който е  във формат PDF и има  задължителна информация, която трябва да бъде представена по точно определен начин и същевременно съдържа някои ограничения, бих искала да  дам няколко практически съвета, основавайки се на собствената си практика. Виж още…

Недопускането до касация не нарушава чл. 6§1 от Европейската конвенция

17 февруари, 2014 Няма коментари

VKS-1Ограниченията на касационното обжалване не нарушават правото на справедлив процес*

 На 21 януари 2014 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по обединените за общо разглеждане три жалби – Valchev v. Bulgaria[1], Dzhanfezovi  v. Bulgaria[2] и Todorov  v. Bulgaria[3].  Както може да бъде установено, жалбите са съвсем скорошни, което означава, че Съдът е преценил, че трябва да бъдат разгледани с приоритет с оглед важността на въпросите, които поставят и за да може оттук нататък да се позовава на тях в практиката си по подобни казуси .

В  своето решение Съдът постанови, че недопускането до касационен контрол не нарушава нито едно от изискванията на чл. 6§1 от Европейската конвенция. Това решение не е неочаквано или изненадващо. То е в унисон  с неговата дългогодишна и добре установена практика по чл. 6§1  и  цели да се пресекат всякакви опити за  повдигане на подобни оплаквания за в бъдеще.  Виж още…

Отчет на Европейския съд за дейността му през 2013

Annual Press Conference of the European Court of Human Rights.Conférence de presse annuelle de la Cour européenne des Droits de l'Homme.Дейността на Eвропейския съд по правата на човека през 2013 г.*

На 30 януари 2014 г. се проведе редовната   годишна пресконференция на Европейския съд по правата на човека.[1] Г-н Дийн Шпилман – председател на Съда,  представи основните данни от публикувания доклад за работата на тази международна институция през 2013 г.[2], както и статистическа информация  за натовареността на Съда по броя жалби, постъпващи от отделните държави. В отчета си той с удовлетворение отбелязва, че 2013 г. е забележителна за Съда, тъй като продължава тенденцията за спад на жалбите с 22 % и към края на 2013 г. техният брой  възлиза на 99 900. Виж още…

РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ – РАВНОСМЕТКАТА ЗА 2013 г.

european court human rightsОбща характеристика

За разлика от предходните три години видимата част от работата на Съда по отношение на българските жалби е доста по-скромна, защото постановените решения – както по основателност, така и по допустимост, са двойно по-малко. Не се наемам да бъда съдник на тази международна институция, нито познавам нещата „от кухнята“, за да дам обяснение за причинитe за намалелия брой приключили производства. Вероятно, ако Съдът периодично представяше информация на сайта си и за явно недопустимите жалби, решени от едноличен съдия по отделни държави, тогава бихме могли да добием по-пълна представа за натовареността в неговата работа. Виж още…

Нов формуляр за жалба до Европейския съд по правата на човека


ЕSAD-2Новият формуляр на жалба до Европейския съд по правата на човека вече е готов и е достъпен на български език /както и на всички други езици на държавите – членове на Съвета на Европа/. Той може да бъде изтеглен от страницата на Съда, ако се кликне на линка, посочен по-долу:

Виж още…