Решението Tsanova-Gecheva c. Bulgarie

16 септември, 2015 Няма коментари

SGSНа 15 септември Европейският съд по правата на човека постанови решение, свързано с  проведения конкурс за избор на председател на СГС през 2011 г. Жалбата е разгледана с приоритет и е класифицирана по важност с ниво 2. Виж още…

Курс по антидискриминация за адвокати

14 септември, 2015 Няма коментари

antidiscriminationПрограмата HELP на Съвета на Европа подготви  курс по антидискриминация в контекста на Европейската конвенция за правата на човека. Виж още…

Забраната за даряване на ембриони за научни изследвания, получени от in vitro оплождане, не противоречи на правото на зачитане на личния живот

2 септември, 2015 Няма коментари

in vitro-2

Решение на Голямото отделение на ЕСПЧ по делото Parrillo c. Italie

На 27 август 2015 г. Голямото отделение на Европейския съд по правата на човека постанови важно решение от сферата на биоетиката в медицината. За пръв път той бе призован да се произнесе дали „правото на зачитане на личния живот „може да обхване и  правото да се даряват и да се използват получените чрез in vitro процедурата ембриони за научни цели. Европейският съд постанови с 16 на един гласа, че ембрионите, получени в резултат на in vitro оплождане, съдържат генетичен материал на жалбоподателката и съответно представляват съставна част от нейната идентичност, поради което попадат в обхвата на защита на правото на личен живот. Същевременно Европейският съд   достигна до извода, че чл. 8 от Конвенцията не е нарушен от италианското законодателство, забраняващо извършването на научни изследвания с такива ембриони, ако те не са предназначени за оплождане. Виж още…

Относно същността и предназначението на привременните мерки, постановявани от Европейския съд за правата на човека

Maksuda-2 Преди дни Министерството на правосъдието излезе с официално съобщение, че Европейският съд по правата на човека е уведомил българското правителство, че отхвърля поредното искане на жителите на Варненския квартал „Максуда“ за налагане на привременни мерки – спиране на извеждането на обитателите и разрушаване на незаконно построените жилища в района.[1]

В тази връзка е необходимо да се поясни какво представляват тези мерки, кога могат да бъдат поискани и как процедира ЕСПЧ. Виж още…

За бъдещето на юридическото образование

Portrait de Franck MARMOZ, Doyen de le Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, 15 quai Claude Bernard  -  15 Mai 2014В рамките на инициативата за реформа на юридическото образование, която Министерство на правосъдието предприе като част от мерките по реализация на Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, от 15 до 18 юли на работно посещение в България  беше проф. Франк Мармоз, Декан на Юридическия факултет на Университета «Жан Мулен» в Лион, Франция. Той е натоварен с изготвянето на външна оценка от френска страна относно действащата уредба на обучение по специалност „mраво“ у нас.
В тази връзка  в Министерството на правосъдието бяха организирани няколко работни срещи на проф. Мармоз с представители на юридическите факултети, на действащите магистрати и на неправителствения сектор. На тях бяха обменени мнения относно   необходимите промени в модела на юридическо образование в България.  Виж още…

Българското пенитенциарно право и правата на лишените от свобода през практиката на Европейския съд по правата на човека и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

zatvor2Под това заглавие премина обучителният семинар в Пловдив, състоял се на 13 юли 2015 г., по инициатива на Българския Хелзинкски комитет /БХК/. Той бе осъществен   в рамките на проект „Европейска мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода“ (European Prison Litigation Network), по който БХК е партньор. Проектът е финансиран от Главна дирекция Правосъдие на Европейската комисия и се реализира от академични институции и неправителствени организации паралелно в седем държави-членки на Европейския съюз – Италия, Испания, Ирландия, Белгия, Франция, Румъния и България. Освен в гр. Пловдив, регионални семинари предстои или вече са проведени  в градовете Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен и Враца. В тях вземат участие служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, административни съдии, прокурори, представители на неправителствени организации.

Като лектори на семинара в гр. Пловдив бяха поканени и взеха участие г-жа Здравка Калайджиева, български съдия в ЕСПЧ в периода 2008 – март 2015 г. и г-н Евгени Боев, юридически секретар в регистратурата на ЕСПЧ. Виж още…

Право на Европейската конвенция за правата на човека

Харис и О`БойлПод това заглавие преди дни излезе от печат трудът на Дейвид Харис, Майкъл О’Бойл, Ед Бейтс и Карла Бъкли. Българската правна общност има привилегията да се сдобие сравнително много бързо с третото преработено и допълнено издание на OXFORD University Press, което бе публикувано на английски език през юни миналата година. Виж още…

Безплатни дистанционни обучения в сферата на правата на човека за адвокати

help-elearning-platformПрограмата HELP на Съвета на Европа предоставя възможност на адвокатите, които се интересуват от различни аспекти на Европейската конвенция за правата на човека, да получат   познания чрез формите на дистанционно обучение. Обучението по конкретен курс  продължава не повече от 4 месеца, като за всяка тема, включена в него, на участниците се изпращат материали, преведени на  български език – теоретична разработка, практика на ЕСПЧ по конкретния проблем  на зададената тема – чужда и българска, след което се дава срок (между 7 и 10 дни) за попълване на тест или за решаване на конкретен казус. Обучението се осъществява чрез програмата Moodle. Виж още…

Налице е системен проблем относно ефективността на разследванията в България

investigationДелото VASIL HRISTOV v. BULGARIA

На 16 юни 2015 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение, в което за пореден път отбеляза, че съществуват сериозни проблеми във връзка с неефективното разследване на нарушения по чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията в случаите на причиняването на смърт или на унизително и нечовешко отношение и малтретиране. Виж още…

Конференция на Програмата HELP

HELPНа 4 и 5 юни  в Страсбург се състоя годишната работна конференция на Програмата HELP.

В своето слово Председателят на Европейския съд по правата г-н Дийн Шпилман на човека очерта няколко основни нправления, в които следва да бъде насочено вниманието на професионалистите. Той подчерта значимостта на подписаната Декларация в Брюксел от министрите на правосъдието на държавите-членки на Съвета на Европа относно споделената отговорност между отделните държави и Съда във връзка с изпълнението на неговите решения (състояла се на 26-27 март). Той отбеляза значимостта на различните експерти, които подпомагат работата на съда и  тяхната важна роля в изясняването на фактите и вземането на правилни решения не само при прилагането на чл. 6, но също така и редица други текстове от Конвенцията . Виж още…