Каталог 2010

КАТАЛОГ ПО ТЕКСТОВЕ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕЗ 2010 г.

/страницата подлежи на обновяване – ще бъдат допълнени анотациите/

ЧЛЕН 2

Чл. 2 – материално-правни и процесуални аспекти – две самостоятелни нарушения

Karandja c. Bulgarie (no 69180/01), решение от 7 октомври 2010 г.

Неоправдана употреба на огнестрелно оръжие от страна на полицията за задържането на лице,  което е било заподозряно в извършването на кражба и шофиране без документи  и успява да  избяга от полицейското управление; неефективност на проведеното разследване за причинената смърт.

………………………………………………………..

Чл. 2 – материално-правни и процесуални аспекти + чл.13

Pankov c. Bulgarie (no 12773/03) решение от 7 октомври 2010 г.

Жалбоподателят получава сериозно нараняване по време редовни военни занятия по стрелба докато е бил войник. Повдига оплаквания, че животът му е бил поставен в опасност поради  недостатъчните предпазни мерки, които властите са били длъжни, но не са взели, за да се избегнат подобни инциденти; наред с това са изложени аргументи и за неефективността на проведеното разследване по повод инцидента с него. Съдът намира жалбата за допустима, но неоснователна. Трима от съдиите са изразили особено мнение по повод становището на мнозинството.

………………………………………………………..

Чл. 2 – процесуални аспекти+ чл. 6.1. (прекомерна продължителност на гражданския процес) + чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита)

Deyanov v. Bulgaria (no 2930/04), решение от 30 септември

Жалбоподателят повдига оплакване по чл. 2 за неефективността на предприетите мерки по издирване на изчезналия му син – Съвестин. Съдът намира жалбата по това оплакване за недопустима поради многобройните действия , предприети непосредствено след получаване на сигнала, но констатира нарушения на чл. 6 и чл. 13 поради прекалената продължителност на гражданското производство, дължаща се  най-вече на”неспособността на Софийски градски съд да организира истинско разглеждане на делото”

…………………………………………….. 

Чл. 2  (материално-правни и процесуални аспекти)

Vlaevi c. Bulgarie (nos 272/05 et 890/05), решение от 2 септември 2010 г.

Две нарушения на чл. 2. Прекомерна употреба на сила при задържане на престъпник от страна на полицията, която причинява смъртта му (недостатъчно добре планирана полицейска акция според вижданията на Съда); недостатъчна ефективност на проведеното разследване по този повод. Съдът присъжда обезщетение на родителите и съпругата на загиналия.

…………………………………………………………………….

Чл. 2  (процесуални аспекти) + чл. 3 (материално-правни аспекти)

Bekirski c. Bulgarie (no 71420/01), решение от 2 септември 2010 г.  

Две самостоятелни нарушения на чл. 3 – неоправдано използване на сила от страна на полицейските органи в периода 30 август-6 септември и ненавременно и неадекватно предоставяне на необходимата медицинска помощ и грижи на жалбоподателя. Две самостоятелни нарушения на чл. 2 в неговия материално-правен и процесуален аспект по повод причинената смърт на наследодателя на жалбоподателите и неефекткивността на проведеното разследване по този повод.  Съдът присъжда значително обезщетение за нанесените неимуществени вреди на близките.

…………………………………………………………………….

Чл. 2 – процесуални аспекти

Marinova c. Bulgarie (n° 29972/02), решение от 10 юни 2010 г.

Жалбоподателката повдига оплакване за недостатъчната ефективност на разследването по повод смъртта на дъщеря й, намерена мъртва в една река. Съдът намира жалбата за допустима, но неоснователна.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 2 – материално-правни и процесуални аспекти (поставяне в опасност живота на извършител на престъпление и неефективност на разследването)+ чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита+ чл. 14 във връзка с чл.2  и в двата му аспекта

Vasil Sashov Petrov c. Bulgarie (n° 63106/00), решение от 10 юни 2010 г.

Прекомерна употреба на сила при задържане на престъпник от страна на полицията, в резултат на което жалбоподателят претърпява операция и му е отстранен  един бъбрек и част от черния дроб; липса на достатъчно ефективно разследване  по повод инцидента. Всички оплаквания са намерени за допустими. Като неоснователно е отхвърлено единствено оплакването по чл. 14 във връзка с чл. 2

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 2 (материално-правни и процесуални аспекти – две самостоятелни нарушения)

Vachkovi c. Bulgarie (no 2747/02), решение от 8 юли 2010 г.

Прекомерна употреба на сила при задържане на престъпник от страна на полицията, която причинява смъртта му; недостатъчна ефективност на проведеното разследване по този повод (не е запазено местопроизшествието, не са изследвани причините за допълнителните увреждания, не са разпитани всички свидетели, не е установено от кое оръжие е произведен изстрелът). Укорите са отправени към прокуратурата, тъй като досъдебното производство е било прекратено поради липса на престъпление .

……………………………………………………………………………………………………………….

ЧЛЕН 3

чл. 3 (материално-правни аспекти)+ чл. 2  (процесуални аспекти)

Bekirski c. Bulgarie (no 71420/01), решение от 2 септември 2010 г.  

Две самостоятелни нарушения на чл. 3 – неоправдано използване на сила от страна на полицейските органи в периода 30 август-6 септември и ненавременно и неадекватно предоставяне на необходимата медицинска помощ и грижи на жалбоподателя. Две самостоятелни нарушения на чл. 2 в неговия материално-правен и процесуален аспект по повод причинената смърт на нследодателя на жалбоподателите и неефекткивността на проведеното разследване по този повод.  Съдът присъжда значително обезщетение за нанесените неимуществени вреди на близките.

…………………………………………………………………………..

Чл. 3  (материално-правни аспекти – забрана за нечовешко и нехуманно третиране)+чл. 5§1+ чл. 5§4 (право на свобода и сигурност)  + чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита)

Iorgov c. Bulgarie (no 2) (no 36295/02), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателят изтърпява наказание доживотен затвор без право на замяна и се оплаква, че то е нехуманно и деградиращо, а режимът, който се прилага  е прекалено строг, липсва съдебен контрол и качеството на медицинските грижи е лошо, поради което е нарушено правото му по чл. 3. Наред с това е нарушено правото му на свобода и сигурност, тъй като липсва ефективно вътрешно-правно средство за защита, за да оспори законността на своето задържане. Съдът намира оплакванията за допустими, но неоснователни.

………………………………………………………………………………………….

Чл. 3 (материално-правни и процесуални аспекти)

Marinov c. Bulgarie (no 37770/03) решение от 30 септември

Съдът намира оплакванията на жалбоподателя (за неоправаданата употреба на сила по отношение на него от страна на двама полицаи и неефективността на проведеното разследване) за  допустими, но неоснователни.

…………………………………………………………………………….

Чл. 3  (материално-правни и процесуални аспекти)+ чл. 13

Sashov et autres c. Bulgarie (n° 14383/03) решение от 7 януари 2010 г.

Унизително и нечовешко третиране на жалбоподателите от страна на полицията и неефективност на предприетите мерки за разследване по повод оплакванията им в този смисъл.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 3 (материално-правни аспекти)

Petyo Petkov c. Bulgarie (n°32130/03) решение от 7 януари 2010 г.

Унизително третиране по повод задължението за носене на качулка и маска с 2 дупки за очите извън килията.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 3  (материално-правни аспекти)

Stoyan Mitev c. Bulgarie (n° 60922/00) решение от 7 януари 2010 г.

Оплакване за нечовешко третиране в затвора в Стара Загора и в затворническата болница в София, което е ускорило смъртта на жалбоподателя. Съдът обявява оплакванията за допустими, но неоснователни.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 3  (материално-правни и процесуални аспекти)

Dechko Raykov c. Bulgarie (Requête no 35256/02), решение от 4 февруари 2010 г.

Съдът намира жалбата допустима, но неоснователна и по двете оплаквания.

……………………………………………………………………………………………..

Чл. 3  (материално-правни и процесуални аспекти)

Shishkovi c. Bulgarie (requête n° 17322/04),решение от 25 март 2010 г.

Брутално отношение на полицията по отношение на жалбоподателите

…………………………………………………………………………

Чл. 3  (материално-правни и процесуални аспекти)

Angel Vaskov Angelov c. Bulgarie (n° 34805/02),решение от 25 март 2010 г.

Брутално отношение на полицията по отношение на жалбоподателя

………………………………………………………………… 

Чл. 3  (материално-правни аспекти)

Sabeva c. Bulgarie (n° 44290/07), решение от 10.06.2010 г.

Оплакване за нечовешки условия  в психиатричната клиника в Раднево, което Съдът намира за допустимо, но неоснователно.

……………………………………………………………………………..

ЧЛЕН 5

чл. 5§1 (право на свобода и сигурност)+ Чл. 8 (право на зачитане неприкосновеността на личния живот)

Shopov c. Bulgarie (no 11373/04), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателят се оплаква, че тъй като отказал да се лекува  за психиатричното си заболяване чрез ежедневно  посещение на психиатрична клиника, е бил настанен незаконно с прокурорско постановление в такава на основание на Закона за общественото здраве.Така е било нарушено правото му на неприкосновен личен живот. Повдигнато е и оплакване за нарушеното му право на свобода и сигурност. Съдът намира нарушения по повод двете оплаквания и присъжда обезщетение за причинените морални вреди.

……………………………………………………………

 Чл.5.1. (Незаконно задържане след промяната на мярката за неотклонение и заплащането на паричната гаранция в периода 19.06.2003 -16.00 ч. – до следобеда на 20.06.2003 г.)+ чл. 5.3. (прекомерна продължителност на предварителното задържане – 1 г. и 5 месеца) + чл. 13 (липса на ефикасно вътрешно-правно редство за защита)

Petyo Petkov c. Bulgarie (n°32130/03) решение от 7 януари 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………

Чл.5.1.е (незаконно задържане в психиатрична клиника за периода 11.03.2005-23.05.2005)

Getzov c. Bulgarie (Requête no 30105/03), решение от 4 март 2010 г.

………………………………………………………………………………

Чл.5.3 (право на лицето да бъде изправено незабавно пред съд след задържането му), 5.4. (липса на възможност за обжалване на задържането) и 5.5.(липса на възможност за получаване обезщетение за задържането)

Zvezdev c. Bulgarie (nº 47719/07) решение от 7 януари 2010 г.

Лицето е задържано за 24 часа на осн. чл. 63 ЗМВР, след което-  на осн. чл. 64, ал. 2 НПК по прокурорско нареждане – за още 72 часа. Съдът намира, че подобна практика, без лицето да бъде изправено пред съд, нарушава правото на свобода и сигурност

………………………………………………………………………………………………

Чл. 5.1.f (прекомерна продължителност на задържането в продължение на 18 месеца)и 5.4. (липса на ефективно и бързо средство за защита против незаконното задържане)

Raza v. Bulgaria (Application no. 31465/08), решение от 11 февруари 2010 г.

……………………………………………………………………………….

чл. 5.3. (прекомерна продължителност на предварителното задържане)+чл. 6.1.(прекомерна продължителност на наказателния процес)+чл. 13 (липса на ефективно вътрешноправно средство за защита

Case of Filipov v. Bulgaria (Application no 40495/04), решение от 10 юни 2010 г.

Нарушен разумен срок на предварително задължане в продължение на 2 години и 1 месец, след като преди това има два периода на задържане, за които съдът не се произнася.

………………………………………………………………………………………………

чл. 5.1.е (незаконно лишаване от свобода на душевно болно лице)+ 5.4. (възможност за периодично разглеждане на мярката по настаняване от съд)+ 5.5. (право на обезщетение за незаконното задържане)

Sabeva c. Bulgarie (n° 44290/07), решение от 10 юни 2010 г.

Съдът намира оплакванията за допустими, но неоснователни.

……………………………………………………………………………………………

Чл. 5.5.(липса на възможност за получаване обезщетение за незаконно задържане под стража)

Danev c. Bulgarie (no 9411/05), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателят е повдигнал оплакване за това, че българският съд е отхвърлил искането му да бъде обезщетен за незаконното му задържане под стража, тъй като не бил доказал, че са му причинени морални вреди.  Съдът намира нарушение, изразявайки недоумение и несъгласие с позицията на българския съд относно формалистичния подход, възприет от него и присъжда обезщетение на жалбоподателя

ЧЛЕН 6-НАКАЗАТЕЛНИ АСПЕКТИ

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Case of Angelov and Others (no. 43586/04), решение от 4 ноември 2010 г.

Нарушение на разумния срок на наказателно производство с продължителност от май 1992 г. до юни 2004 г. Съдът отказва да прекрати производството на основание едностранната декларация на Правителството поради прекомерно ниските обезщетения, които последното предлага с признанието за допуснатите нарушения на Конвенцията – 500 евро. Вместо това с решението са присъдени по 3 500 евро на всеки един от четиримата жалбоподатели.

…………………………………………………………………………………………

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Case of Rumen Georgiev  v. Bulgaria (No 27240/04), решение от 14 октомври 2010

Нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок  в наказателното производство, продължило от 22.09.1993 г., когато жалбоподателят е бил разпитан за пръв път и признава, че е участвал в престъплението, до  07.04.2004 г. Решението е постановено от тричленен съдебен състав, съобразно правилата на влезлия в сила Протокол 14.

…………………………………..

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Case of  Doron v. Bulgaria (No 39034/04)), решение от 14 октомври 2010

Нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок  в наказателното производство, продължило от 07.03.1994 г., когато е повдигнато обвинение в извършването на престъпление срещу жалбоподателя и до 24.06.2004 г., когато влиза в сила оправдателната присъда срещу жалбоподателя. Съдът приема за недопустимчо оплакването  по чл. 1 от Протокол 1 по повод причиненята му имотна вреда от обезценяване на сумата, иззета от жалбоподателя в хода на досъдебното производство, тъй като не е използвал никакви вътрешно-правни средства за защита. Решението е постановено от тричленен съдебен състав, съобразно правилата на влезлия в сила Протокол 14.

……………………………………..

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Yankov and others  v. Bulgaria (no 4570/05), решение от 23 септември

Нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок  в наказателното производство /продължило от  август-септември 1993 до ноември 2004 г./  по отношение на трима от петимата жалбоподатели. За начало на периода се взема предвид разпитът на жалбоподателите пред полицията през  1993 г.

……………………………………………………………………………..

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Konovski c. Bulgarie (Requête no 33231/04), решение от 2 септември 2010 г.

Съдът констатира за пореден път, че е нарушено правото на справедлив процес в разумен срок, тъй като  срещу жалбоподателя се е водело наказателно производство в продължение на 12 години без то да  излезе от стадия на досъдебното производство,  като за дълги периоди от време трикратно не са извършвани каквито и да е процесуално-следствени действия.

……………………………………………………………………………………………

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес

Maxim Dimitrov c. Bulgarie (nº 36552/03), решение от 7 януари 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Gerdzikov v. Bulgaria (Application no. 41008/04), решение от 4 февруари 2010 г.

…………………………………………………………………………….

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

F.G. c. Bulgarie (Requête no 17911/03), решение от 4 март 2010 г.

……………………………………………………………………………………………..

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Rangelov et Stefanov c. Bulgarie (n° 23240/04), решение от 1 април 2010 г.

………………………………………………………………………

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Stefanov et Yurukov c. Bulgarie (n° 25382/04), решение от 1 април 2010 г.

………………………………………………………………………………………………..

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Kostov et Yankov c. Bulgarie (no 1509/05), решение от 22 април 2010 г.

Нарушение на разумния срок в наказателното производство по вина на органите на досъдебното производство и прокуратурата.

………………………………………………………………………………………………..

Чл.6.1.  – прекомерна продължителност на наказателен процес+ чл. 13 –  липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Case of Filipov v. Bulgaria (Application no 40495/04), решение от 10 юни 2010 г.

Нарушение на разумния срок в наказателното производство – 6 години за досъдебно производство и разглеждане на делото само пред една инстанция

…………………………………………………………………………………………………

Чл.6.2. – презумпция за невинност

Публично изявление на прокурор по време на пресконференция пред медиите, по време на висящо наказателно производство, че никой магистрат не можел да го убеди, че жалбоподателят е невинен. Съдът приема, че подобно изявление е могло да инспирира в обществото усещането, че жалбоподателят е виновен за престъплението, в което е обвинен.

Petyo Petkov c. Bulgarie (n°32130/03) решение от 7 януари 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 6.3.а (нарушение на правото да бъде информирано лицето за повдигнатото му обвинение), 6.3. b (непредоставяне на възможност за подготовка на защитата )+ чл. 6.1 (липса на справедлив процес)

Penev c. Bulgarie (n° 20494/04) решение от 7 януари 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………

чл. 6.3.с (нарушение на правото на справедлив процес поради непредоставянето на безплатна правна помощ пред ВКС)

Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n° 2376/03) решение от 14 януари 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………

ЧЛЕН 6 – ГРАЖДАНСКИ АСПЕКТИ

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок

Velikin et autres c. Bulgarie (no 28936/03), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателите са повдигнали оплакване за неоправданата продължителност на водения от тях граждански процес по повод реституция на имот, находящ се в чертите на резиденция Бояна, който е бил национализиран. Делото продължава от август 1996 до март 2003 г. Поради подписаната от Правителството едностранна декларация, с която признава допуснатото нарушение и се съгласява да заплати сумата от 2 700 евро, Съдът прекратява производството и постановява решение в този смисъл.

………………………………………………………….

 Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок

Dzhagarova et autres c. Bulgarie (no 5191/05), решение от 2 септември 2010 г.

Реституционно производство, инициирано от бившите собственици по чл. 7 ЗВСОНИ, продължило 11 години и 11 месеца не по вина на жалбоподателите. Съдът намира нарушение и присъжда обезщетение за причинените им неимуществени вреди.

……………………………………………………..

Чл.6.1. – равенство на средствата (отказ да се изпълни съдебно решение от страна на административен орган – по започване на процедура на осн.чл. 35 ЗППДОбП)

Basarba OOD c. Bulgarie (n° 77660/01), решение от 7 януари 2010 г.

………………………………………………………………………………………………

Чл.6.1. – справедлив процес

Popov c. Bulgarie (no. 69855/01), решение от 7 януари 2010 г.

Демонстративно неизпълнение на съдебни решения от страна на общинска служба  по земеделие и гори в продължение на няколко години и постановяване на повтарящи се решения на административния орган, еднотипни по съдържание с второто, което е обявено за нищожно от съда.

………………………………………………………………………………………………

Чл.6.1. – равенство на средствата (отказ да се изпълни съдебно решение, постановено в полза на жалбоподателя)

Popnikolov c. Bulgarie (n° 30388/02),решение от 25 март 2010 г.

…………………………………………………………………………………..

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок

Ivanovi c. Bulgarie (n° 14226/04) решение от 7 януари 2010 г

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок

Pavlova c. Bulgarie (n° 39855/03), решение от 14 януари 2010

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок

Case of Patrikova v. Bulgaria (Application no. 71835/01) решение от 4 март 2010 г.

………………………………………………………………………………………………

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок (прекомерна продължителност на делбеното производство)

Maria Ivanova c. Bulgarie (n° 10905/04), решение от 18 март 2010

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок + чл. 13 – липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Rosen Petkov c. Bulgarie (no 65417/01), решение от 2 септември 2010 г.

Реституционно производство срещу жалбоподателя  по чл. 7 ЗВСОНИ, продължило 14 години и 5 месеца не по негова вина. Съдът намира нарушение на чл. 6 и на чл. 13 и присъжда обезщетение на жалбоподателя.

…………………………………………………………………………………

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок +чл.13 – липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Deyanov v. Bulgaria (no 2930/04), решение от 30 септември

Съдът констатира нарушения на чл. 6 и чл. 13 поради прекалената продължителност на гражданското производство, дължаща се  най-вече на”неспособността на Софийски градски съд да организира истинско разглеждане на делото”

………………………………………………………

Чл. 6§ 1(нарушаване на разумния срок за разглеждане на гражданско дело)+ чл. 13  (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод нарушението на чл. 6§1)+ чл. 8 (право на зачитане на неприкосновеността на семейния живот

Mincheva c. Bulgarie (no 21558/03), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателката се оплаква от неразумната продължителност на водения от нея процес за правото й да получи родителските права върху сина си след развода и липсата на ефективно вътрешно-правно редство за защита при наличието на нарушението му. Наред с това тя е повдигнала и оплакване за бездействието на властите във връзка с изпълнението на окончателното съдебно решение, с което е признато правото й  за срещи със сина си. Съдът намира нарушения на тези права и присъжда обезщетение за причинените неимуществени вреди.

………………………………………….

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок +чл.13 – липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Kabakchievi c. Bulgarie (n° 8812/07), решение от 6 май 2010 г.

Прекомерна продължителносто на гражданско производство, свързано с реституцията. Чл. 217а ог ГПК не е приет като ефективно вътрешно-правно средство.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок

Georgi Georgiev c. Bulgarie (no 22381/05), решение от 27 май 2010

Прекомерна продължителност на трудово-правен спор, в който делото двукратно е разглеждано от ВКС (октомври 1999 – 19 ноември 2004)

…………………………………………………………………………………………………

Чл.6.1. – отказ на достъп до съд (неизпълнение на влязло в сила съдебно решение) + нарушаване на разумния срок (прекомерна продължителност на съдебно производство – 9 г.) + нарушение на чл. 1 от Протокол 1

Tilev c. Bulgarie (no 25051/02), решение от 27 май 2010

Жалбоподателят е имал сключен договор за аренда на земеделска земя, на която засадил зърнени култури, но договорът бил едностранно развален от МЗХП без уведомлението за това да е достигнало до него. Същевременно по разпореждане на министъра той бил отстранен от земеделските имоти, а фирмата, с която бил сключен договори за тези земи, разорала неговите посеви. Макар че съдът спрял заповедта за отстраняването му от владение и впоследствие да не било доказано, че жалбоподателят  е получил уведомление за разваляне на договора, официалните институции отказали да го въведат във  във владение.

Съдебното производство по предявения от жалбоподателя иск за вреди по чл. 49 ЗЗД продължило 9 години, като в този период различните инстанции квалифицирали иска от такъв по чл. 49 на такъв по чл. 1 от ЗОДОВ, а ВКС първоначално   приел, че правното основание е по чл. 49, а в последващия си и краен съдебен акт – че отговорността в случая е договорна.

…………………………………………………………………………………………………..

Чл. 6.1. – граждански аспект – неспазване на разумния срок + чл. 13 – липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Kotseva-Dencheva c. Bulgarie (Application no. 12499/05), решение от 10.06.2010 г.

Прекомерна продължителност на съдебно производство, свързано с незаконно уволнение – започнало на 17 февруари 1997 г. с депозирането на искова молба,  по което е насрочено заседание пред ВКС  на 17 ноември  2010 г.

………………………………………………………………………….

ЧЛЕН 8

чл. 8 (право на неприкосновен семеен живот)+ чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод нарушеното право по чл. 8)+ чл. 1 на Протокол 7 (липса на процедурни гаранции в случаите на експулсиране на чужденци)

Kaushal et autres c. Bulgarie (no 1537/08), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателят – индийски гражданин, е бил експулсиран от България през 2005 г. с мотив, че е застрашавал националната сигурност и е бил отделен от семейството си, което е довело до нарушаване на правото му на семеен живот без да са налице ефективни вътрешно-правни средства за защита. Позовавайки се на чл. 1 от Протокол 7, той е твърдял, че по отношение на него не са били спазени процедурните гаранции при експулсирането на чужденци.  Съдът намира нарушения по всички оплаквания и присъжда обезщетения на жалбоподателя и семейството му.

…………………………………………………………

чл. 8 (право на зачитане на неприкосновеността на семейния живот)+  чл. 6§ 1(нарушаване на разумния срок за разглеждане на гражданско дело)+ чл. 13  (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод нарушението на чл. 6§1)

Mincheva c. Bulgarie (no 21558/03), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателката се оплаква от неразумната продължителност на водения от нея процес за правото й да получи родителските права върху сина си след развода и липсата на ефективно вътрешно-правно редство за защита при наличието на нарушението му. Наред с това тя е повдигнала и оплакване за бездействието на властите във връзка с изпълнението на окончателното съдебно решение, с което е признато правото й  за срещи със сина си. Съдът намира нарушения на тези права и присъжда обезщетение за причинените неимуществени вреди.

…………………………..

Чл. 8 (право на зачитане неприкосновеността на личния живот)+ чл. 5§1 (право на свобода и сигурност)

Shopov c. Bulgarie (no 11373/04), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателят се оплаква, че тъй като отказал да се лекува  за психиатричното си заболяване чрез ежедневно  посещение на психиатрична клиника, е бил настанен незаконно с прокурорско постановление в такава на основание на Закона за общественото здраве.Така е било нарушено правото му на неприкосновен личен живот. Повдигнато е и оплакване за нарушеното му право на свобода и сигурност. Съдът намира нарушения по повод двете оплаквания и присъжда обезщетение за причинените морални вреди.

………………………………………………..

Чл. 8 – право на зачитане на семейния живот

Simeonov c. Bulgarie (requête no 30122/03) решение от 28 януари 2010 г.

Забрана, наложена на затворник  за свиждания със съпругата му в продължение на две години и 10 месеца представлява нарушение на правото на лицето на семеен живот.

…………………………………………………………………………………………………

Чл. 8 – право на зачитане на семейния живот+ чл. 13 – липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита

Raza v. Bulgaria (Application no. 31465/08), решение от 11 февруари 2010 г.

Съдът намира оплакването за допустимо и в решението е налице условен диспозитив – в случай, че г-н Раза бъде експулсиран, ще бъде допуснато нарушение на чл. 8.

…………………………………………………………………………………………………

Чл.8 – нарушаване правото на кореспонденция на лишен от свобода

Radkov c. Bulgarie (no 27795/03), решение от 22 април 2010 г.

Нарушаване правото на неприкосновеност на кореспонденцията на лишен от свобода  от затворническата администрация в Бобовдол поради отваряне на 5 писма , адресирани до жалбоподателя от негови адвокати, както и писмо от Секретариата на Съда.

………………………………………………………………………………………………..

Чл.9 – свобода на съвестта и изповеданията

Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) et autres c. Bulgarie (nos 412/03 et 35677/04), решение от 16 септември 2010 г.

След постановеното решение по съществото на спора от 22 януари 2009 г., в настоящото решение Съдът определи вида и размера на обезщетението на основание чл. 41 от Конвенцията. Той прие, че  претенциите на отделните жалбоподатели са неоснователни и присъжда на цялата организация, представлявана от назоваващия се „митрополит“ Инокентий, сумата от 50 000 евро. Исканията за възстановяване на статуквото отпреди разкола и извеждането на привържениците му от отделни храмове са оставени без уважение, защото Съдът приема, че не държавата е собственик и не тя владее църковното недвижимо имущество и храмовете, за които претендират жалбоподателите.Съдия Здравка Калайджиева е изложила своето особено мнение по повод тази част от решението, с която е определено обезщетението, считайки, че този „соломоновски“ подход – да се определя обезщетение не на отделния лидер, а на организацията, представляваща отделни вярващи, всъщност би допринесла за задълбочаване на конфликтите вътре в общността и представляват отстъпление от подхода на Съда в други подобни случаи дори и по български дела.

……………………………………………………………………..

Чл. 14

Нарушение на чл. 14 във връзка с чл. 6 – наказателни аспекти

Paraskeva Todorova c. Bulgarie (Requête no 37193/07)

Нарушението се заключава в мотивите на РС да наложи ефективно наказание лишаване от свобода поради това, че условното осъждане не се възприема като наказание от малцинствената група, към която принадлежи жалбоподателката

……………………………………..

чл. 14 във връзка с чл. 2 – материални и процесуални аспекти

Vasil Sashov Petrov c. Bulgarie (n° 63106/00), решение от 10 юни 2010 г.

Съдът намира оплакванията за  допустими, но неоснователни.

……………………………………………………………………..

ПРОТОКОЛ 1

Чл.1 от Протокол 1 (изземване на предмет на престъпление) + чл. 13

Georgi  Atanasov c. Bulgarie (no 5359/04), решение от 7 октомври 2010 г.

Неоправдано дълго задържане на автомобила на жалбоподателя, иззет поради това, че е обявен за издирване като като откраднат, но преди да бъде придобит от жалбоподателя – от 1997 до 2008 г. Съдът констатира непропорционалност на намесата в правото на собственост от страна на  властите.

……………………………………………………………..

Чл.1 от Протокол 1 (реституция по чл. 7 ЗВСОНИ – подобно на Великови и др.)

Georgieva et Mukareva c. Bulgarie (no 3413/05), решение от 2 септември 2010 г.

Основанието за нищожност  на договора за придобиване на собствеността е поради това, че общината не си била утвърдила архитектурен проект за разделяне на съществувалото и национализирано жилище на две по-малки, които впоследствие продава на нуждаещи се граждани. Особеното в случая на жалбоподателките е, че срещу тях са водени две дела от отделните наследници на закупения от тях апартамент, като второто дело е в периода след изтичане на едногодишния преклузивен срок – през 1997 г. Съдът намира нарушение на чл. 1 от Протокол 1 и присъжда обезщетение.

………………………………………………………..

Чл.1 от Протокол 1 (реституция по чл. 7 ЗВСОНИ – подобно на Великови и др.)

Madzharov c. Bulgarie (no 40149/05), решение от 2 септември 2010 г.

Поредният „казус със запетайката”, поради който жалбоподателят е лишен от единственото си жилище. Съдът намира нарушение на чл. 1 от Протокол 1 и присъжда обезщетение.

…………………………………………………..

Чл.1 от Протокол 1 (реституция по чл. 7 ЗВСОНИ – подобно на Кайрякови и др. – n° 30945/04))

Yonkov c. Bulgarie (no 17241/06), решение от 2 септември 2010 г.

Намерено нарушение на чл. 1 от Протокол 1 поради осъждането на жалбоподателя да заплати обезщетение за неоснователно обогатяване на бившите собственици, възстановили  имота си на осн. чл. 7 ЗВСОНИ

…………………………………………………………..

Чл.1 от Протокол 1 (неоправдано дълго задържане на автомобила на жалбоподателя, иззет като веществено доказателство, без основание след постановеното в негова полза решение на ВКС)

Petyo Petkov c. Bulgarie (n°32130/03) решение от 7 януари 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………

Чл.1 от Протокол 1

Basarba OOD c. Bulgarie (n° 77660/01), решение от 7 януари 2010 г.

Съдът намира, че жалбоподателят е имал легитимно очакване да стане собственик на основание чл. 35 ЗППДОбП и в негова полза е било постановено решение, поради което намесата в правото му на собственост е била незаконосъобразна и затова е налице нарушение на чл. 1 от Протокол 1.

…………………………………………………………………………………………………

Чл.1 от Протокол 1 (реституция по ЗСПЗЗ – три самостоятелни нарушения във връзка с реституцията на отделни земеделски имоти)

Popov c. Bulgarie (no. 69855/01), решение от 7 януари 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………. 

Чл.1 от Протокол 1 (реституция по чл. 7 ЗВСОНИ – подобно на Великови и др.)

Bachvarovi c. Bulgarie (n° 24186/04) решение от 7 януари 2010 г.

………………………………………………………………………………………………… 

Чл.1 от Протокол 1 (подобно на делото Кирилова и др.- Kirilova and Others v. Bulgaria (nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02, §§ 72-79, 9 June 2005).

Parvanov et autres c. Bulgarie (n° 74787/01) решение от 7 януари 2010 г.

………………………………………………………………………………………………….

Чл.1 от Протокол 1 (реституция по чл. 7 ЗВСОНИ – подобно на Великови и др.)

Georgievi c. Bulgarie (n° 10913/04) решение от 7 януари 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………

Чл.1 от Протокол 1

Kayriakovi c. Bulgarie (n° 30945/04)решение от 7 януари 2010 г.

Намерено нарушение на чл. 1 от Протокол 1 поради осъждането на жалбоподателите да заплатят обезщетение за неоснователно обогатяване на бившите собственици, възстановили  имота си на осн. чл. 7 ЗВСОНИ

…………………………………………………………………………………………………

Чл.1 от Протокол 1

Case of Patrikova (Application no. 71835/01) решение от 4 март 2010 г.

Три самостоятелни нарушения на чл. 1, свързани с конфискацията на алкохол и цигари от склад за търговия на едро, ненавременното им връщане на собственика и изгубването/унищожаването на част от стоката по вина на данъчните власти, намерили нарушения по Закона за акцизите и изискали притежаването на ненужни лицензи.

………………………………………………………

Чл.1 от Протокол 1

Business Support Centre c. Bulgarie (n° 6689/03), решение от 18 март 2010 г.

Делото третира проблеми, подобни на случая “Булвес” ООД срещу България по повод отказ за възстановяване на ДДС поради констатирани нарушения на предходен доставчик.

Намерено нарушение на чл. 1 от Протокол 1. Присъдено обезщетение за претърпяните имуществени вреди.

………………………………………………………………………………………….

Чл.1 от Протокол 1

Popnikolov c. Bulgarie (n° 30388/02),решение от 25 март 2010 г.(подобно на Basarba OOD c. Bulgarie)

Лишаване от легитимно съществуващата възможност да придобие собственост на основание преференциалната процедура за приватизация, предоставена на наематели на обекти, държавна и общинска собственост по чл. 35, ал. 1 от ЗППДОбП /отм/

……………………………………………………..

Чл.1 от Протокол 1

Tilev c. Bulgarie (no 25051/02), решение от 27 май 2010

Съдът приема, че властите са били длъжни по силата на влязлото в сила решение в полза на жалбоподателя или да го въведат във владение на земята, отдадена под аренда, или да му предоставят друга такава. Макар и да не бил собственик на земеделските земи, той е получил безспорно правото на вземане и в този смисъл то също е тълкувано от Съда като собственост.

…………………………………………………………………………………………………

ПРОТОКОЛ 7

чл. 1 на Протокол 7 (липса на процедурни гаранции в случаите на експулсиране на чужденци)+ чл. 8 (право на неприкосновен семеен живот)+ чл. 13 (липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита по повод нарушеното право по чл. 8)

Kaushal et autres c. Bulgarie (no 1537/08), решение от 2 септември 2010 г.

Жалбоподателят – индийски гражданин, е бил експулсиран от България през 2005 г. с мотив, че е застрашавал националната сигурност и е бил отделен от семейството си, което е довело до нарушаване на правото му на семеен живот без да са налице ефективни вътрешно-правни средства за защита. Позовавайки се на чл. 1 от Протокол 7, той е твърдял, че по отношение на него не са били спазени процедурните гаранции при експулсирането на чужденци.  Съдът намира нарушения по всички оплаквания и присъжда обезщетения на жалбоподателя и семейството му.

…………………………………………………………

 Чл. 2 на Протокол 7 (във връзка с чл. 6.1. наказателен аспект)

Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n° 2376/03) (УБДХ) решение от 14 януари 2010

  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks