Под редакторското заглавие

„Държавата е най-сериозният длъжник на бившите работници на „Плама”

е публикувана статия на стр. 115-119 в книжка 6 на сп. „Правен свят” .

В нея е направен кратък анализ на постановеното решение от Европейския съд по правата на човека на 2 април 2009 г. по жалбите на 42 –ма бивши работници на Плевенската рафинерия.

Основният акцент  в материала е не толкова да бъде информирана широкатата общественост за поредното осъдително решение срещу България.

Целта ми е да споделя вижданията си относно необходимите генерални мерки, които следва да предприеме правителството, за да не се стига до повторни нарушения.

В тази връзка съм изложила моята позиция за някои законодателни промени в действащия Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване и в Търговския закон; за  избягването на някои неприемливи практики на администрацията; за периодични квалификационни мероприятия с държавните служители и магистратите по стандартите на Европейската конвенция за правата на човека.

Наред с това намирам, че начинът на запознаване на студентите както от юридическите факултети, така и от другите хуманитарни специалности с Европейската конвенция за правата на човека, е непродуктивен, формален и поради това – неефективен. Не е случайно, че  17 години след ратифицирането й тя не се познава от действащите юристи.

Author

Write A Comment