Аffaire Natcova et autres c. Bulgarie (Requêtes nos 43577/98 et 43579/98) 6 juillet 2005.

Решение на Голямото отделение

Предмет на жалбите е причинената смърт от страна на военна полиция при  задържане на двама младежи от ромски произход, избягали от казармата през юли 1996 г., които са били застреляни в гръб. Първо отделение на Съда в решението си от 26.02.2004 г.  установява нарушения както на материално-правните , така и на процесуалните аспекти на чл. 2, поради неоправданото и непропорционално използване на сила и поради неефективността на проведеното разследване във връзка с употребата на огнестрелно оръжие от страна на единия полицай. Съдът не намира за необходимо да изследва самостоятелно оплакването за липса на ефективно вътрешно-правно средство за защита(чл. 13), но констатира нарушение на чл. 14 във връзка с двата аспекта на чл. 2.  По искане на българското Правителство, допуснато до разглеждане, по това дело се произнася Голямото отделение, което в своето решение от 6 юли 2007 г. намира нарушение на чл. 14 само  във връзка с това, че властите не са провели ефективно разследване дали убийството не е било извършено поради расистки подбуди, а с мнозинство от 11 на 6 гласа приема, че няма достатъчно убедителни доказателства за нарушение на чл. 14 във връзка с материално-правните аспекти на чл. 2.

Author

Write A Comment