Аffaire Oreshkov c. Bulgarie(Requête no 11932/04), 6 mars 2012

Жалбоподателят, който изтърпява наказанието доживотен затвор без замяна, повдига редица оплаквания по повод условията за живот в затвора в гр. Бургас и ограниченията на режима (по чл. 3 от Конвенцията),  които са обявени за недопустими. Съдът установява, че вече неколкократно е констатирал  неоправдана намеса на властите в правото на неприкосновеност на кореспонденцията между затворник и неговия адвокат и по други български дела. Той отбелязва, че контролът върху кореспонденцията не се основава на индивидуално решение за всеки отделен случай, а произтича от самия национален закон, който задължава властите да го осъществяват. Ето защо и ЗОДОВ не е ефективно вътрешно-правно средство за защита. Съдът установява нарушение на чл. 8 поради това, че кореспонденцията между жалбоподателя и неговия адвокат е контролирана, като копие от всяко едно от писмата е прилагано към досието, а адвокатът получава писмата от затвора разпечатани или с отбелязване, че са преминали през контрол.

Author

Write A Comment