На 2 април 2009г. Европейският съд по правата на човека постанови своето решение, с което осъди България да заплати на 42 бивши работници на втората по големина рафинерия в страната – „Плама“АД сумата от над 500 000лв за неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения и по 2300 EUR за морални вреди.
До тук нямаше да се стигне ако държавата не беше поставила чадър върху имуществото на рафинерията, налагайки запори и възбрани през 2002г. за своите  публични вземания, които датираха отпреди 2000г. Държавата така и не направи нищо, за да си ги събере, докато рафинерията имаше средства. Сега данъкоплатците ще плащат за безхаберието й.
Светла Маргаритова, PhD
P.S.
По това дело интересите на работниците бяха защитавани от Светла Маргаритова – преподавател в Бургаски свободен университет и от плевенския адвокат Ивайло Ценкулов
Author

Write A Comment