NIPОт 20 до 22 април 2015 г. в столицата ще се проведе Вторият форум за правосъдие по инициатива на Националния институт за правосъдие /НИП/. Той се организира в рамките на проекта „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“ по Норвежкия финансов механизъм.Форумът ще бъде открит с приветствия от директора на НИП г-н Драгомир Йорданов и от посланика на Кралство Норвегия в България, н.пр. Гуро Катарина Викьор. Предвижда се  ключови послания  по темата „Правосъдие и политика на толерантност – защита на универсалните права чрез зачитане на различията“ да отправят висшите ръководители на правосъдната система – председателите на ВКС, ВАС, Главният прокурор, Омбудсманът на Републиката, председателят на Висшия адвокатски съвет, както и Министърът на правосъдието.

Работата на форума е организирана в девет дискусионни панела:

* „Война, конфликти и права на човека“ –  с основен докладчик българският съдия в Международния наказателен съд в Хага – г-жа Екатерина Трендафилова

* „Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Съда – тенденции, развития и предизвикателства“ – с докладчици настоящият и предходният български съдии в Европейския съд – г-н Йонко Грозев и г-жа Здравка Калайджиева

* „Политически решения в отговор на предизвикателствата пред закрилата на правата на човека“ – с докладчици от министерството на правосъдието и директора на дирекция „Права на човека“ в Министерството на външните работи г-н Димитър Филипов.

* „Към правораздаване в синхрон с ценностите на Конвенцията“ – с докладчици зам.-прездседателя на ВКС и съдия ad hoc в ЕСПЧ – г-жа Павлина Панова и съдията от ВАС г-жа Таня Куцарова.

* „Конституционното правосъдие и дебатът за индивидуалната конституционна жалба“/тема с продължение от първия форум за правосъдие, проведен през април 2014 г./ – с докладчик проф. д-р Пенчо Пенев.

* „Хартата за основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за правата на човека – конкуренция или допълване?“ – с докладчик съдията от ВАС г-жа искра Александрова.

* „Античните корени на съвременното разбиране за толерантност и зачитане на правата на човека“ – с докладчик проф. д-р Малина Новкиришка.

* „Закрила срещу дискриминация и защита правата на уязвими групи“ – с докладчик от адвокатурата.

* „Защита на правата на човека – иновативни решения“ с докладчици от различни сфери – Националното бюро за правна помощ, национален съдия, командирован в ЕСПЧ, представител на портала „Правата ми“.

Форумът цели да осигури платформа за обмяна на опит и идеи за защита правата на човека, изграждане на устойчива мрежа за обмен в областта на правата на човека, както и да отговори на нуждите на съдебната система да е информирана и запозната с най-новите развития в юриспруденцията и практиката по закрилата на правата на човека. На него са поканени да се включат юристи от различни правни сфери – съдии, прокурори, адвокати и представители на неправителствения сектор. Очаква се в резултат на проведените дискусии да се очертаят теми за нови работни срещи.

За първия форум по правосъдие и права на човека виж следните публикации:

https://www.pravanachoveka.com/wp-admin/post.php?post=2498&action=edit

https://www.pravanachoveka.com/wp-admin/post.php?post=2518&action=edit

 

 

 

Author

Write A Comment