Portrait de Franck MARMOZ, Doyen de le Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3, 15 quai Claude Bernard - 15 Mai 2014В рамките на инициативата за реформа на юридическото образование, която Министерство на правосъдието предприе като част от мерките по реализация на Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, от 15 до 18 юли на работно посещение в България  беше проф. Франк Мармоз, Декан на Юридическия факултет на Университета «Жан Мулен» в Лион, Франция. Той е натоварен с изготвянето на външна оценка от френска страна относно действащата уредба на обучение по специалност „mраво“ у нас.
В тази връзка  в Министерството на правосъдието бяха организирани няколко работни срещи на проф. Мармоз с представители на юридическите факултети, на действащите магистрати и на неправителствения сектор. На тях бяха обменени мнения относно   необходимите промени в модела на юридическо образование в България. В хода на дискусиите бяха изложени становища относно въвеждането на бакалавърска и магистърска степени на обучение; на специализирани магистърски програми (включително и по права на човека), относно промени в учебната програма, стажовете, засилването на практическата насоченост на обучението,  начина на провеждане на държавните изпити и изпитите за юридическа правоспособност.

Проф. Мармоз информира присъстващите, че в ръководения от него факултет няма приемни изпити за кандидатстване, но още в края на първата година около 40 % от записалите се студенти отпадат, поради високите критерии за оц;еняване и изискванията, които се предявяват пред студентите. Същевременно той изложи своето становище, че с оглед изискванията на Болонския процес няма как страната ни да остане встрани и да не въведе двустепенната система на обучение – бакалавър  и магистър и за специалността право, като за определени професии достъпът би бил възможен само след завършването и на двете степени на обучение, като например за професиите на съдии.  Проф. Мармоз изрази учудването си, че в българските юридически факултети няма задължителна дисциплина, свързана с правата на човека, доколкото именно тази проблематика  дълбоко вълнува обществото и е основополагаща за Европейския съюз от самото възникване на идеята за неговото създаване след Втората световна война и до днес – в този глобализиран свят, застрашен от тероризъм и същевременно променящ своите възгледи към спазването на все по-широк спектър от права. В своя доклад – оценка той ще засегне всички въпроси, които са дискутирани с представителите на правната общност.

 

Author

Write A Comment