Анализ на проверените работи от предварителния изпит на студентите, проведен на 20.12.2011 г.

Най-напред искам да поздравя тези, които са се справили блестящо и не се наложи да им „давам” допълнителните точки, които също заслужаваха, като Биляна Николова, Деница Жечева, Симона Кирова, Янко Костадинов (трета група); Филип Радинов (първа група) и Дина Ганева (втора група).

Има колеги, на които не им е достигнало малко, но аз вярвам, че за редовната дата на изпита те ще успеят да се подготвят добре, защото проявиха усърдие и по време на лекциите и дискусиите. Тяхното участие ще бъде взето предвид при оценяването им тогава.

Няма да давам оценка на работите, защото всеки би трябвало да е наясно относно подготовката си за изпита. Аз установих за пореден път, че едни и същи грешки се допускат вече няколко години подред, но никой не си прави труда да прочете какви са  моите констатации. Не виждам вината в себе си, защото част от колегите са разбрали въпросите и са отговорили съвсем точно и ясно.

Ще започна първо с това, че съм обезпокоена от неточния и твърде „фриволен” език, който се използва, а все пак половината от времето на обучение в юридическия факултет вече почти мина. Някак е непростимо за юрист да ползва „уличен” език, когато обяснява сериозни явления и то на изпит. Опасявам се, че това твърде скоро ще го разберете по дисциплините, които ви предстои да изучавате оттук нататък.

На второ место, съм разочарована до известна степен от твърде повърхностното, неясно и неточно формулиране на отговорите. Някои колеги вероятно са разчитали на общата си култура, която не е била и достатъчна. Тук не възнамерявам да цитирам „бисери”.

Поради непознаване на материята са допуснати много груби грешки, като е поставен знак за равенство между причини за престъплението и мотиви за извършването му, например. А за това какво представляват контролните групи, даже в най-смелите си фантазии не бих могла да допусна подобни отговори, които са диаметрално далеч от истината.

Продължава практиката отговорът да е трансформация на въпроса ми без да се казва нищо по същество. За сведение на всички студенти – аз чета много внимателно и не оценявам работата по „обем” написано. Така разчитането на почерка на Явор ми отне повече от 30 мин., но макар и с лупа, успях да установя, че е положил усилия и не заслужава слаба оценка.

Имам препоръка към всички, на които им предстои да се готвят за явяване на изпит – да прочетат предишните ми анализи, които са качени в електронния сайт на университета, а и на блога ми някъде в учебните материали, за да не допускат повтарящите се грешки.Не може голяма част от студентите да не са наясно какво включва общата (теоретичната) част на криминологията, а да заучават готови определения от интернет.

Author

Write A Comment