advocat-150x150 (1)Повече от час продължи изслушването на единствения кандидат за генерален адвокат пред Съда на Европейския съюз в Люксембург – Иван Гюров, след като се разбра, че останалите  6 души, допуснати до езиковия изпит, не са го издържали с оценка над 5.50. Тази вест очевидно бе изненада както за самите участници, така и за членовете на журито. На изслушването, проведено в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата, присъстваха представители на медиите и официални гости поканени от Министерството на правосъдието.

В своето експозе Иван Гюров представи  пред журито работата си като правен съветник в правната служба към Съда и обоснова компетентността си да заеме поста, за който се кандидатира, не само с познанията на процедурата, но и на естеството на функцията на генералния адвокат, както и с предх одния си професионтален опит.

Конкурсът продължи повече от час, в който почти всички членове на   журито се включиха активно с множество въпроси, чрез които целяха да установят не само теоретичната подготовка на кандидата, но и неговите познания по актуалната практика на Съда, както и личната му оценка по повод някои решения. Особено активна и конкретна във въпросите си бе съдия Соня Янкулова. Неин бе и последният въпрос към кандидата: С кои свои качества той смята, че би допринесъл да представи достойно България и  заслужава да бъде предложен за Генерален адвокат. Г-н Гюров без колебание отговори, че неговата откритост, честност и безпристрастност  му дават самочувствието да защити позицията, за която кандидатства, от името на страната ни.

Журито ще обяви резултата от изслушването утре, 30 март 2015 г. на сайта на Министерството на правосъдието в рубриката „Кариери“.

………………………………………….

Съдът на Европейския съюз, чието седалище е в Люксембург, се състои от по един съдия от всяка държава – член на Съюза и се подпомага от генерални адвокати, чийто брой в настоящия момент е 9. Шест от държавите-членки имат свой постоянен генерален адвокат. На всеки три години се извършва частичен избор и съставът на съдиите и генералните адвокати се подменя. Назначенията от останалите страни на ЕС се извършват на ротационен принцип по азбучен ред. Тази година България трябва да излъчи свой представител за генерален адвокат според възприетата система. Неговата функция  се различава от тази на обикновена „страна“ в един съдебен процес, тъй като задачата му е да представи обективен и безпристрастен анализ на фактите и да предложи свое решение на случая без да взема каквато и да било страна. В редица случаи то е много по-радикално и „революционно“ и дори и да не се възприеме идеята по конкретния правен спор, след време именно предложената позиция заляга в основата на други решения на Съда.

Author

Write A Comment