Електронен бюлетин

От началото на месец септември  Фондация „Български адвокати за правата на човека“ започна да подготвя електронен бюлетин „Съдебна практика по правата на човека“, в който представя накратко резюмета на постановени решения на Европейския съд по правата на човека не само срещу България, но и срещу други страни-членки на Съвета на Европа, а  така също и на съда на Европейския съюз в Люксембург . Всеки колега, който проявява интереси в тази област и би желал да е информиран за развитието на практиката на тези две международни институции, би могъл да изтегли бюлетина, ако използва линка  фондацията:http://www.blhr.org/ Наред с това, ако желаете да ви бъде изпращан периодично, пишете ни на следния електронен адрес  hrlawyer@blhr.org. Бихме се радвали да получим и отзиви за него.

В първия брой на бюлетина са представени резюмета на решения, постановени през септември 2010 г. Те са достатъчно аналитични, за да дадат представа както за фактологията, така и за правните аргументи, поради което съм на мнение, че биха подпомогнали практически всеки, който се интересува от проблематиката по защита правата на човека.

В брой втори, който също вече е готов и достъпен на посочения сайт, ще намерите интересни решения, а така също и комуникирани жалби на Съда в Страсбург, по които той е решил да се произнесе приоритетно. Ще научите важни принципи относно стандартите при експулсирането на чужденци и защо не е препоръчително да се предприемат подобни действия, когато в съответната държава за лицето има опасност да бъде подлагано на мъчения или убито.

За съдиите би представлявало интерес и делото на тяхна колега от Турция, уволнена поради подозрения в неправомерни контакти с адвокат, предизвикателно облекло и забавени дела, без да й се даде достъп до досието с проведеното проучване. Европейският съд намира нарушение на правото й на личен живот, тъй като в обхвата на чл. 8 е включена и тази дейност.

Реших, че колкото повече колеги имат достъп до подобна информация, още повече, че не всеки ползва френски и английски, за да прочете самите решения, толкова по-полезен би бил бюлетинът.

Author

Write A Comment