Собственост – каталог решения

bien

Право на мирно ползване на собствеността

Тематичен каталог на постановените решения по чл. 1 от Протокол 1 срещу България

резюмета на решенията могат да бъдат прочетени в годишните  каталози, качени на настоящата страница

 I.„Легитимното очакване” като собственост

  1. чл. 35 ЗППДОбП /отм./

Affаire Popnikolov c. Bulgarie (Requête no 30388/02),  25 mars 2010

Case of  Popnikolov v. Bulgaria (Application no  30388/02),11 October 2011/решение по чл. 41 за справедливо обезщетение/

Affаire Basarba OOD c. Bulgarie (Requête non° 77660/01),   7  janvier 2010

Case of Basarba OOD v. Bulgaria (Application no. 77660/01), 20 January 2011/решение по чл. 41 за справедливо обезщетение/

 

  1.  Пенсиите като вид социални плащания

Case of Valkov v.Bulgaria(Applications nos. 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04,19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 and 2041/05),25 October 2011

II. Лишаване от собственост не при условията, предвидени в закона

Case of   Zlinsat, Spol. SR.O. v. Bulgaria (Application no. 57785/00), 10 January 2008/решение по чл. 41 за справедливо обезщетение/

Case of Zlrnsat, Spol. S R.O. v. Bulgaria(Application no. 57785/00), 15 June 2006

Affaire   Osman  c. Bulgarie (Requête no 43233/98), 16 février 2006

Affaire Capital Bank AD c. Bulgarie(Requête no 49429/99), 24 novembre 2005

Affaire Stoyanov et Tabakov c. Bulgarie (Requête no  34130/04), 26 novembre 2013

Непризнаване право на обезщетение за неимуществени вреди по ЗОДОВ

Affaire Marinov c. Bulgarie (Affaire no 36103/04), 15 Mars 2011

„Кражба” на дружество; неизпълнение на позитивни задължения; лишаване от собственост

Case of  Shesti Mai Engineering OOD and Others v. Bulgaria (Application no 17854/04), 20 September 2011

III. Неизпълнение позитивните задължения на държавата и лишаване от собственост

/невъзможност за събиране на вземания, произтичащи от трудови правоотношения поради бездействие на държавата/

Affаire Hristova et autres c. Bulgarie   (Requêtes nos  11472/04, 40590/08),   26 June 2012 г. (дело на 8 бивши  работници на рафинерията „Плама“)

Affаire Belev et autres c. Bulgarie (Requêtes nos16354/02, 16485/02, 16878/02, 16885/02, 16886/02, 16889/02, 17333/02, 17340/02, 17344/02, 17613/02, 17725/02, 17726/02, 18410/02, 18413/02, 18414/02, 18416/02, 21023/02, 21024/02, 21027/02, 21029/02, 21030/02, 21033/02, 21038/02, 21052/02, 21071/02, 21284/02, 21378/02, 21800/02, 22430/02, 22433/02, 26478/02, 26498/02, 31049/02, 31333/02, 31518/02, 37816/02, 42567/02, 43529/02, 758/03, 3461/03 et 11219/03(делото на 42 бивши  работници на рафинерията „Плама“),2 April 2009

IV. Реституция

  1. По ЗСПЗЗ

a/Правна несигурност и прекомерна продължителност на реституционния процес

Case of Nedyalkov and Others v. Bulgaria (Application no.44103/05), 2 June 2015

Ilieva and Others v. Bulgaria(Аpplication no. 17705/05), 3 February 2015

Karaivanova and Mileva v. Bulgaria (Application  no  37857/05), 17 June 2014

Case of Nedelcheva and Others v. Bulgaria (Application no. 5516/05), 28 May 2013

Case of Nedelcheva and Others   v. Bulgaria (Application no. 5516/05),3 February 2015

/решение за справедливо обезщетение/

Case of Ivanov v. Bulgaria (Application n° 19988/06), 11 december 2012

Affaire Vasilev et Doycheva c. Bulgarie (Requête no 14966/04), 31 mai 2012) – решението е съпроводено с мерки по чл. 46 от Конвенцията

Case of Petkova and  athers v. Bulgaria (Applications nos  19130/04, 17694/05 and 27777/06), 25 September 2012

Case of Sivova and Koleva v. Bulgaria, no. 30383/03,15 November 2011

Case of Lyubomir Popov v. Bulgaria, no. 69855/01, 7 January 2010

Affaire Naydenov c. Bulgarie (Requête no 17353/03), 26 novembre 2009

б/незаконно лишаване от собственост

Case of Mutishev and Others  v. Bulgaria (Application no. 18967/03), 28 February 2012

/решение за справедливо обезщетение/

Affaire Mutichev et autres c. Bulgarie (Requête no 967/03),3 decembre 2009

Affaire Naydenov c. Bulgarie (Requête no 17353/03), решение от 26 ноември 2009 г.

Case of  Kehaya and Others v. Bulgaria (Applications nos.47797/99 and 68698/01), 14 June 2007

в/неизпълнение на съдебно решение

Velcheva v. Bulgaria(Application no. 35355/08), ),9 June 2015

2. По  Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд )

Popov and Chonin v. Bulgaria(Application no. 36094/08),17 February 2015(Правна несигурност и прекомерна продължителност на реституционния процес)

Ilieva and Others v. Bulgaria(Аpplication no. 17705/05), 3 February 2015

Case of Hadzhigeorgievi  v. Bulgaria (Application no. 41064/05),16 July 2013

Case of Hadzhigeorgievi  v. Bulgaria (Application no. 41064/05), 13 January 2015

/решение за справедливо обезщетение/

  1. По ЗВСОНИ

а/ Принцип на пропорционалността

Чл.1 от Протокол 1 (право на мирно ползване на собствеността)

Case of Yavashev and  Others v. Bulgaria (Application n° 41661/05),6 November 2012

Case of Manova and Others v. Bulgaria (Application no 32626/06), 3 february 2011

Affaire Madzharov c. Bulgarie (no 40149/05),  2 septembre 2010

Affaire Yonkov c. Bulgarie (no 17241/06), 2 septembre 2010

Affaire Bachvarovi c. Bulgarie (n° 24186/04)   7 janvier 2010

Affaire Georgievi c. Bulgarie (n° 10913/04) 7 janvier 2010

Affaire Kayriakovi c. Bulgarie (n° 30945/04)7 janvier 2010

Case of Koprinarovi v. Bulgaria  (Application no. 57176/00)) 15 janvier 2009

Case of Dimitar and Anka Dimitrovi v. Bulgaria (Application no. 56753/00),12 february 2009

Case of Miteva v. Bulgaria (Application no. 60805/00), 12 february 2009

Case of Simova and Georgiev v. Bulgaria (Application no. 55722/00),12 february 2009

Case of Mihaylovi v. Bulgaria(Application no. 6189/00), 12 february 2009

Case of Vladimirova and Othersv. Bulgaria (Application no. 42617/02),12 february 2009

Case of Gyleva and   Others  v. Bulgaria (Application no. 76963/01), 25 June 2009

Case of Panayotiva v. Bulgaria (Application no. 27636/04), 2 July 2009

Case of   Peshevi v. Bulgaria(Application no. 29722/04), 2 July 2009

Case of Antonovi v. Bulgaria(Application no. 20827/02),  1 October  2009

Case of Yurukova and  Samundgi  v. Bulgaria(Application no. 19162/03), 2 July 2009

Todorova and Others v. Bulgaria (Applications nos. 48380/99, 51362/99, 60036/00 and 73465/01),   24 April 2008/решение за справедливо обезщетение/

Velikovi and Others (жалби №№ 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01, and 194/02) – пилотно решение

 б/Принцип на правна сигурност ; незаконност на лишаването от собственост

Case of Tsonkovi v. Bulgaria (Application no. 27213/04,), 2 July 2009

Case of Georgieva and Mukareva v. Bulgaria (Application no. 3413/05),  2 September 2010)

Case of Tonov and Others v. Bulgaria, (Application no. 48704/07),30October 2012

  1. Реституция по благоустройствените закони

Case of Decheva and Others v. Bulgaria (Application no. 43071/06)

Affaire Marinov c. Bulgarie (Affaire no 36103/04), 15 Mars 2011

Affaire Debelianovi c. Bulgarie (Requête no 61951/00),  27 November 2008/решение за справедливо обезщетение/

Affaire  Debelianovi c. Bulgarie (Requête no 61951/00), 29 mars 2007

Affaire Kalinova c. Bulgarie (Requête no 45116/98),  27 November 2008/решение за справедливо обезщетение/

Affaire Kalinova c. Bulgarie (Requête no 45116/98),8 novembre 2007

  1. Реституция по ЗОСОИ

Affаire Zаhаrievi c. Bulgаrie (Requête no 22627/03),  26 juin 2012.

/решение за справедливо обезщетение/

Affаire Zаhаrievi c. Bulgаrie (Requête no 22627/03), 2 juillet 2009

 6. Реституция по Закона за възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета (Д.В. бр.105 от 19.12.1991 г.)

Manolov and Racheva-Manolova v. Bulgaria (Application no. 54252/00),11 December 2008

7. Реституция на конфискуван имот по Закона за амнистията/незаконно лишаване от собственост/

Case of   Kirova and Others  v. Bulgaria (Application no. 31836/04), 2 June 2009

  1. Реституция по Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход)

Case of  Koushoglu v. Bulgaria (Application no. 48191/99) , 3 July 2008/решение за справедливо обезщетение/

Case of  Kushoglu v. Bulgaria (Application no. 48191/99), 10 May 2007

 V. Неизпълнение на съдебно решение

1. Забавено изплащане на парично обезщетение:

а/по ЗОДОВ

Case of Pashov and Others v. Bulgaria (application no 20875/07), 5 February 2013

Case of  Sirmanov v. Bulgaria (Application no. 67353/01), 10 May 2007

Affaire  Rahbar- -Pagard c. Bulgarie (Requêtes nos 45466/99 et 29903/02), 6 avril 2006

Affaire  Angelov  c. Bulgarie(Requête no 44076/98), 22 avril 2004

б/ по реституционно производтсво

Case of  Stoycheva v. Bulgaria (Application no. 43590/04), 19 July 2011

в/ неизпълнение на съдебно решение за  присъдено обезщетение по друг закон

Case of  Mancheva  v. Bulgaria (Application no. 39609/98), 30 September 2004

г/ други случаи на неизпълнение на съдебно решение

Affaire Tilev c. Bulgarie (Application no 25051/02),   27 May 2010

Case Puleva and Radeva v. Bulgaria (Application no 36265/05), 14 February 2012

2.Неизпълнение на решение от страна на властите при отчуждаване

Case of Balezdrovi v. Bulgaria (Application no 36772/06), 20 September 2011

Case of  Dichev v. Bulgaria (Application no. 1355/04), 27 January 2011

Affaire Parvanov et autres c. Bulgarie (n° 74787/01) решение от 7 януари 2010 г.

Case of  Lazarov v. Bulgaria (Application no. 21352/02), 22 May 2008

Case of Kirilova and Others  v.  Bulgaria (Applications nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02), 14 June 2007/ решение за справедливо обезщетение по чл. 41/

Case of Kirilova and Others  v. Bulgaria(Applications nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02) 9 June 2005

VI. Контрол върху ползването на собствеността

а/ незаконност на построеното

Affaire Tashev c. Bulgarie (Requête no 41816/04),3 juillet 2012

б/ изземване предмета на престъплението

Georgi  Atanasov c. Bulgarie (Requête no 5359/04),  7 оctobre 2010

Affaire Petyo Petkov c. Bulgarie (Requête n°32130/03), 7 janvier 2010

Karamitrov and Others (Application no. 53321/99), 10 January 2008

в/ контрол върху собствеността за осигуряване плащането на данъци и глоби –

незаконно лишаване от собственост

Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. v. Bulgaria (Application no. 3503/08)

/ отнемане  собствеността на имущество в хода на наказателно производство от трето лице/

Dimitrovi   v. Bulgaria(Application no. 12655/09), 3 march 2015

Case of Microintelect OOD v. Bulgaria (Application no  34129/03) , 4 March 2014

/недопускане на дружеството до съдебно производство, в което да докаже собствеността си върху отнето количество  алкохол от страна на данъчните органи/

Case of Patrikova v. Bulgaria(Application no. 71835/01), 4 Mars 2010

Business Support Centre c. Bulgarie (Requête n° 6689/03), 18 mars 2010 /проблеми с ДДС/

Case of Bulves AD v. Bulgaria(Applications no 3991/03),22 January 2009/проблеми с ДДС/

 

 

 

 

 

 

Requête no

Write A Comment