На вниманието на всички, които имат намерение да сезират Европейския съд по правата на човека

Уважаеми колеги, както Ви е известно, програмата HELP  цели  да повиши нивото на информираност и компетентност на адвокатите и всички граждани, които имат намерение да сезират Европейския съд по правата на човека. Във връзка с това  на специално създадената  страница на програмата е открита „гореща линия“, на която могат да се задават конкретни въпроси, свързани с проблематиката на допустимостта на жалбите пред Съда.
Достатъчно е да се влезе на националната ни страница, чийто линк е http://helpcoe.org/national-page/bulgaria

В дясното поле на страницата под националния флаг е записано гореща линия за допустимост“, а под това заглавие има рубрика „задайте своя въпрос“. Ако се щракне с десния бутон на мишката върху това поле, ще се отвори прозорец като на електронна поща (това всъщност е електронна поща), на която може да бъде зададен конкретният въпрос и да бъде получен отговор в рамките на 2-3 дни. Единственото условие е да е по проблематиката на допустимостта на жалбите.

На самата национална страница, която е на български език, периодично се качват материали, които също целят да обогатят познанията на най-широк кръг юристи по въпросите на Европейската конвенция за правата на човека.

Author

1 Comment

Write A Comment