detcaНа 10-11 юни 2014 г. в София се състоя Национална конференция, посветена на реформата в системата за детско правосъдие,организирана по иницатива на UNICEF-България.  Тя  бе открита от Председателя на Народното събрание г-н Михаил Миков, а приветствия към участниците отправиха   министърът на правосъдето г-жа Зинаида Златанова, зам.-министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров и Омбудсманът на Република Бъгария г-н Константин Пенчев. 

Бяха обсъдени разнобразни теми, свързани със системата за детско правосъдие в контекста на международните и Европейските стандарти и ангажименти на България – както на законодателно ниво и наложителните стъпки в тази насока, така и в практически план – чрез предприемането на инегриран подход за работа с деца в конфликт със закона. Лектори на конферецията бяха представители на Комитета на ООН по правата на детето, на Международния институт по правата на детето в гр. Сион, Конфедрация Швйцария, от Универстета в Хардфоршър, Великобртания и от Кралство Нидерландия. Своя опит в работата с деца правонарушители споделиха  детски съдии от Франция. Внимание бе отделено на ролята на социалната работа в детското правосъдие.

Различни аспекти на тази проблематика бяха дискутирани в тематични групи, а резултатите от дискусиите бяха обобщени на пленарна сесия.

Заключителни думи при закриването на конференцията произнесоха зам.-министърът на образованието и науката г-жа Мукаддес Налбант, Зам.-министърът на вътрешните работи г-н Пламен Ангелов и Председателят на Държавната агенция за правата на детето г-жа Ева Жечева.

 

Author

Write A Comment