antidiscriminationПрограмата HELP на Съвета на Европа подготви  курс по антидискриминация в контекста на Европейската конвенция за правата на човека. Предстои по него да започне обучение в Националния институт за правосъдие.

Центърът за обучение на адвокати от своя  страна също предоставя възможност на адвокатите, които проявяват интерес към проблематиката, да се включат в такъв курс.

Той ще се провежда дистанционно, под формата на он-лайн обучение, включващо теоретична част, запознаване с конкретни решения на Европейския съд по правата на човека и тестове по отделните теми.

Курсът е безплатен и е предназначен за адвокати. Той вече успешно е бил проведен в редица европейски страни – Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Великобритания, Гърция, Грузия, Италия, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Сърбия Украйна и Ч“ерна гора.

Срокът за записване е 30 септември. След това ще се проведе организационен семинар с присъствието на експерт от Страсбург, който работи по този проект. На него записалите се курсисти, чийто максимален брой ще бъде не повече от 25 души, ще бъдат запознати с платформата за обучение и ще бъдат подпомогнати да се регистрират. За точната дата всички ще бъдат информирани предварително.

Продължителността на курса ще бъде около два месеца.

Съдържанието на курса обхваща дискриминацията по пол, етническа принадлежност, сексуална ориентация както и по признака инвалидност . То е организирано по теми, сесии и отделни модули.

Курсът ще бъде воден от адвокат София Разбойникова, която има богата практика както в практически, така и в изследователски план, тъй като е проучвала практиката на Комисията по защита от дискриминация и на Върховния административен съд.

Заявки за участие могат да бъдат изпращани на електронния адрес на координатора на Програмата HELP за адвокати в  България – г-жа Светла Маргаритова – svmargaritova@gmail.com
или на адреса на Фондация „Български адвокати за правата на човека“ – hrlawyer@blhr.org (с пояснение – за курса по антидискриминация).

Author

Write A Comment