Курсът “Правна защита по Eвропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи“ е свободно избираема дисциплина за студенти 5ти курс, втори семестър на Бургаския  Свободен Университет. Той включва както лекционен курс, така и семинарни занятия, като е изцяло ориентиран към практиката. Кратката презентация /линк към презентацията/ представя този курс и с какво би Ви бил интересен и полезен. От презентацията ще разберете още как ще протичат занятията, какъв материал обхващат и как се формира оценката.

Същевременно, ако такъв курс  представлява интерес и за колеги, които вече са практикуващи юристи или за студенти от други университети, бихме могли да обсъдим възможности за други форми на обучение.

През втория семестър на настоящата учебна година за пръв път ще започнат занятия по този курс, като за целта ще се ползват материалите, подготвени  по програмата HELP на Съвета на Европа  за дистанционно обучение на адвокати. По нея в настоящия етап се обучават 35 български адвокати, които след приключването му ще получат специални сертификати.

 

Author

Write A Comment