help-elearning-platformНа Третата годишна конференция на Програмата HELP,която се състоя през юни т.г. в Страсбург бяха лансирани нови насоки и теми за обучение на адвокатите в областта на Европейската конвенция за правата на човека, а именно:

 • За правата на бежанците и ЕКПЧ;
 • за фалшифицирането на медицинските продукти и нарушенията, заплашващи общественото здраве;
 • за международното сътрудничество в областта на наказателното право;
 • за критериите за допустимост на жалбите, представяни пред ЕСПЧ;
 • за словото на омразата и престъпленията, свързани с него;
 • за правото на семеен живот, правата на децата и създаването на „дружелюбно“ правосъдие , адаптирано за деца;
 • за правата на човека и бизнеса;
 • въведение в ЕКПЧ /за начинаещи адвокати/;
 • за химическите прекурсори;
 • за въпросите на недискриминация в контекста на ЕКПЧ и Хартата за правата на човека на ЕС;
 • за алтернативните мерки на задържането под стража и санкциите на общността;
 • за трафика на хора

За разлика от първия курс, който се удължи прекомерно във времето поради това, че темите се подготвяха „в движение“, предлаганите по-горе тематични курсове са с разработено съдържание, което само ще бъде адаптирано на български език и продължителността им ще варира според темповете на усвояване на материята, но не повече от 3-4 месеца.

Оптималният брой желаещи за един курс е 25 души, поради което след набирането на посочения брой  участници за една  тема ще бъде приключено записването за нея. То ще продължи за следващите теми, но обучението по тях ще започне след приключване на обучението за първата тема и ако има поне 25 желаещи.

Преди началото на дистанционното обучение ще се проведе организационен семинар с участниците с представители на Програмата HELР, на който ще бъде разяснен начинът на регистрация, както и ресурсите, които ще бъдат достъпни за курсистите.

Вероятно организационните въпроси ще отнемат известен период от време, поради което започването на първия курс се прогнозира да е  в началните месеци на следващата година.

Всички желаещи да се запишат в тези курсове могат да изпращат своите заявки по електронен път до Центъра за обучение на адвокати –   coa@abv.bg или до координатора на Програмата за България – г-жа Светла Маргаритова на елекронния й адрес svmargaritova@abv.bg.

Срокът  за записване под формата на мотивационно писмо е до 15 ноември.

Подробности за самата Програма, както и различни новини и статии могат да бъдат прочетени на сайта  – http://helpcoe.org/national-page/bulgaria

 

 

Author

Write A Comment