obu4enieСеминар за правото на справедлив процес в наказателния процес

До 30 септември тази година младите адвокати със стаж по-малък от 10 години, които работят в областта на наказателното право, могат да подадат документи за участие в двудневен семинар, който ще се проведе в Будапеща от 31 октомври до 2 ноември.

Разходите за хотел, храна и обучение ще бъдат поети от организаторите, а участниците трябва да осигурят за своя сметка разноските по пътуването.

Проблемите, които ще бъдат разисквани, са свързани с прилагането на:

  • Европейската заповед за арест;
  • Европейската заповед за надзор;
  • Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство;
  • Директивата относно правото на информация в наказателните производства, както и
  • Директивата за правото на достъп до адвокат и до връзка   с трети лица  при арест.

Обучението ще бъде осъществявано на английски език, поради което изискването към всички, които проявяват интерес към семинара и отговарят на условията, следва да владеят езика на добро ниво, което да им осигурява пълноценно участие.

Формата, в която следва да заявят своето участие, е препратена на електронните адреси на всички адвокатски колегии в страната, както и на адреса на Висшия адвокатски съвет, откъдето може да бъде изтеглена в електронен вид. Изпратена е и допълнителна информация относно семинара и адреса, на който може да бъде поискана допълнителна такава. Заявките   могат да бъдат подавани по електронен път.

Семинарът през октомври е предвиден за участници от Румъния, България , Гърция, Кипър, Малта и Хърватия.

Той се организира с подкрепата на Европейската комисия.

На него участниците ще имат възможност в продължение на два дни да получат висококачествено обучение по приложението на най-новите инструменти на Европейския съюз в областта на справедливия наказателен процес.

Допълнителна информация може да бъде получена и от следния уеб: www.fairtrials.net, както и от Rebecca.shaeffer @ Fairtrials.net .

 

Author

Write A Comment