От април 2013 започва курсът по дистанционно обучение за усъвършенстване познанията на юристите в България относно изискванията за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека в Страсбург.  Обучението  e безплатно и  се организира по програма HELP на Съвета на Европа. То ще продължи 10-12 седмици.   Курсът ще бъде воден от адв. София Разбойникова  – председател на Управителния съвет на Фондация „Български адвокати за правата на човека”.

Темите са разработени в 10 модула от международен екип с активното участие на адв. Йонко Грозев. Материалите ще бъдат поетапно качвани на специален сайт на програмата HELP. Обучението ще се проведе на български език, като всички материали ще бъдат преведени на български. В тази връзка няма изискване участниците да владеят активно английски или френски език, макар че е възможно за някои материали по темите да е необходимо владеенето на английски език на пасивно ниво.

В курса ще вземат участие 35 адвокати и юристи от цялата страна, които бяха подбрани измежду всички, заявили интерес към тази проблематика.  Курсът предвижда създаване на форум за дискусии, както и междинни  тестове за проверка на усвоените знания от участниците.

Курсът ще започне на 11 април 2013 г. със среща в залата на Центъра за обучение на адвокати в София, като подробности по начина на провежданото обучение ще бъдат дадени от програмния координатор на проекта – госпожа Наташа де Рок.

Независимо от това дали един юрист е бил одобрен или не за участие в проекта, всеки, който проявява интерес към проблематиката, свързана с правата на човека и би желал да задълбочи познанията си, би могъл да се регистрира на следния сайт, за да ползва всички учебни ресурси, които ще бъдат качвани на български език :

http://help.ppa.coe.int.

Наред с това е предвидена възможност за ползване на „гореща линия“, по която да бъдат задавани въпроси, свързани с изискванията за допустимост. Отговорите по тях ще бъдат представяни от информационния координатор на проекта за България – г-жа Светла Маргаритова.

 

Author

Write A Comment