европейски съд - полезна информация
европейски съд – полезна информация

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  КОНВЕНЦИЯТА, ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ФОРМУЛЯРА НА ЖАЛБА И РАБОТАТА НА СЪДА

На платформата на Европейския съд по правата на човека  http://www.echr.coe.int има специална страница, посветена на жалбоподателите, на която могат да бъдат прочетени редица важни документи и инструкции, които са преведени на всеки един от езиците на държавите-членки на Съвета на Европа, включително и на български език. Много често обаче необходимите материали и информация са трудно откриваеми дори и за хората, които често влизат в този сайт. За  улеснение на всеки, който би желал да научи повече или да си изтегли Конвенцията, формуляр на жалба или др.п.,  посочвам линкове към съответния материал, който е в превод на български език .

Полезни връзки за правата на човека

Указания относно подготвяннето на жалба са дадени в статията ми Какво трябва да знаем, когато пристъпваме към подготвянето на жалба пред Европейския съд по правата на човека“

Няколко полезни линка от страницата на съда в Страсбург

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf  – Конвенцията на български език

http://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_BUL.pdf – Съдът накратко – информация

http://echr.coe.int/Documents/PO_pack_BUL.pdf  – набор от документи (конвенцията, формуляр на жалба, обяснителна бележка и как да се попълни самата жалба)

http://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_BUL.pdf – 50 най-често задавани въпроса относно Конвенцията, структурата и работата на Съда

 

Адрес за кореспонденция със Съда:

 Monsieur le Greffier

de la Cour européenne des droits de l’homme

Conseil de l’Europe

F – 67075 Strasbourg Cedex

или:

Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex
European Court of Human Rights

Author

Write A Comment