499_b_art-6Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

Наскоро българската правна книжнина в областта на правата на човека бе обогатена с едно  издание, посветено на изключително сложната и многообразна материя, посветена на правото на справедлив процес по чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека. Книгата, издадена от авторитетното издателство „Сиби“[1], предоставя на българския читател възможността да се запознае с два аналитични материала, изготвени от отдела на юрисконсулта на Европейския съд по правата на човека. Това стана възможно благодарение на превода, осъществен от Българския хелзинкски комитет след съгласуване със Съвета на Европа.

В книгата са обединени двете ръководства, подготвени от отдела за проучвания на Европейския съд по правата на човека, а именно – гражданскоправните аспекти и наказателноправните аспекти  на правото на справедлив процес. Ръководството представя цялостен и сравнително актуален обзор на практиката на Европейския съд по правата на човека. В него са включени решения на съда по гражданските аспекти, постановени до май 2013 г.(с. 13-106), а по наказателните аспекти – до 31 декември 2013 г.(с. 109-207)

Книгата би била полезна за широк кръг от читатели – съдии, прокурори, адвокати, служители на правоохранителните органи,  университетски преподаватели и студенти.

Преводът на български език на двете ръководства е достъпен и на страницата на Европейския съд.[2]

[1] Книгата може да бъде поръчана на: www.sibi.bg.

[2] http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_BUL.pdf – Ръководство по чл. 6 на Конвенцията. Право на справедлив съдебен процес(наказателноправен аспект);

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_BUL.pdf –  Ръководство по чл. 6 на Конвенцията. Право на справедлив съдебен процес (гражданскоправен аспект)

 

 

Author

Write A Comment