ръководство - критерии за допустимост на жалбаПреди броени дни излезе в превод на български език допълненото издание на „Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека“. Това стана възможно благодарение усилията и организацията от страна на Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати. Преводът е дело на адвокатите София Разбойникова и Динко Кънчев и е под редакцията на г-жа Даниела Доковска, за което е получено официално разрешение от страна на Съвета на Европа и Европейския съд. В изданието е включена нова практика на Европейския съд към 31 март 2011 г.

Първото издание бе публикувано на двата официални езика на Съвета на Европа през 2009 г. и България бе една от първите страни, които го преведоха. Освен допълнението с по-нова практика са включени и въпроси, които станаха актуални в последните години, като например въпроса относно оплакванията от „четвъртоинстанционно естество“ .

Ръководството е предназначено преди всичко за практикуващи юристи и най-вече за адвокати, които биха могли да бъдат ангажирани да представляват жалбоподатели пред Европейския съд. То е подготвено от Департамента на юрисконсулта към Съда и в увода е пояснено, че предстои да бъде публикуван  втори, по-облекчен документ, с по-малко технически термини, който ще бъде предназначен да служи като учебно помагало за по-широка и по-слабо информирана читателска аудитория.

Практическото ръководство няма да се предлага в книжарниците, а както и с другите издания на Висшия адвокатски съвет, ще бъде разпространено до всички адвокатски колегии в страната. Така че тези от адвокатите, които проявяват интерес, следва да го потърсят в съответната колегия. Първото издание може да бъде изтеглено в електронен вид на български език от следната страница на Европейския съд:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=fra#n1347458601286_pointer

Author

Write A Comment