PACEНа 27 януари 2015 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ще излъчи новия български съдия в Европейския съд по правата на човека.  С най-големи шансове за успех е адвокат Йонко Грозев, който е получил одобрението на внушително мнозинство от членовете на Подкомитета за избор на съдии. На свое заседание, проведено на 15 януари,  в Париж, този орган, в който са взели участие десет представители на ПАСЕ от различни парламентарни групи – на Европейската народна партия, на Европейските социалисти и на ALDE, председателстван от лорд Джон Томлинсън, е изслушал всеки един от тримата предложени представители от страна на българското правителство. Както Таня Куцарова, така и Виктор Соловейчик и Йонко Грозев са получили висока оценка, дължаща се и на прозрачната и обективна национална процедура по селекция на кандидатурите. След   изслушването на всеки един от тях и преценката на професионалните им качества Подкомитетът за избор на съдии към Европейския съд по правата на човека е препоръчал на ПАСЕ Йонко Грозев да бъде избран за български съдия като най-квалифициран от тримата кандидати, излъчени от България.

Съгласно утвърдената процедура за избран на първи тур ще се счита кандидатът, получил половината от гласовете плюс един от всички гласували. Ако никой не събере необходимото мнозинство, вторият тур ще се проведе на следващия ден – 28 януари и кандидатът, получил най-много гласове, се счита за избран.

При изборите, проведени за предходния съдия в Европейския съд   през 2007 г. г-жа Здравка Калайджиева бе избрана още на първи тур с внушително мнозинство от гласовете.

 

Author

Write A Comment