SadНа 30 септември Европейският съд ще обяви две свои решения по жалби, депозирани от български граждани.

В първата от тях –  Anzhelo Georgiev et autres c. Bulgarie (жалба № 51284/09) петима български граждани повдигат оплаквания за неоправдано използване на сила от страна на полицията при извършването на обиск и изземване на компютърни конфигурации от офис на търговско дружество, чиито служители са жалбоподателите .

Те твърдят, че на 18 юни 2008 г. въоръжени и маскирани полицаи са нахлули в помещенията на фирмата с цел да открият и изземат нелегални компютри. В хода на специализираната операция силите на реда са принудили служителите да легнат на земята, употребили си сила и са удряли част от тях, като са използвали и електрошокови палки, които са им причинили болка и са ги парализирали за известен период.

Подадената жалба срещу действията на полицията е оставена без уважение, тъй като било установено, че служителите са отказали да се подчинят на органите на реда. Последващите им действия за иницииране на производство срещу полицаите, употребили сила, са оставени без уважение. Жалбоподателите повдигат оплаквания по чл. 3 от Конвенцията в неговите материално-правни и процесуални аспекти.

Втората жалба – Prezhdarovi c. Bulgarie (№ 8429/05) е по повод извършен обиск и изземване на компютри от частен компютърен клуб, собственост на жалбоподателите(съпрузи) с мотива, че използват нелегален софтуер.

На 21 февруари 2005 г. полицията изземва от компютърния клуб пет компютъра. Срещу съпруга е започнато наказателно производство и той е осъден на една година и половина лишаване от свобода, като наказанието му е отложено на осн. чл. 66 НК за незаконно инсталиране на компютърни игри без съответния лиценз. Компютрите, които са иззети по време на обиска, са конфискувани.

Впоследствие клубът престава да функционира.

Жалбоподателите повдигат оплаквания по чл. 8 от Конвенцията, тъй като твърдят, че обискът на техния компютърен клуб, както и изземването на петте компютъра са били незаконни и безполезни, а наред с това в тях се е съдържала частна кореспонденция и лична информация, която не е била свързана с наказателното производство срещу първия жалбоподател.

виж резюметата на решенията в страницата „каталог 2014“ –   https://www.pravanachoveka.com/каталог/каталог-2014

Author

Write A Comment