Начало > криминология, Научни статии > Престъпността в България

Престъпността в България

„Престъпността в България, криминологичен анализ“ е статия, публикувана в сп. „Правна мисъл“, година ХХХІІІ, 1/1992г. в съавторство с Благой Блажев. сп. „Правна мисъл“ е тримесечно издания на Института за държавата и правото при БАН

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks