Начало > Учебни материали > ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ЮРИДИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ЮРИДИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

            Уважаеми колеги, бих желала да информирам тези от вас, които отворят този файл, че за ваше улеснение и успокоение съм подготвила примерни въпроси, които ще фигурират в теста на изпита. Те не обхващат цялата материя, но преди 1 май ще кача на страницата си и други въпроси, които ще подготвя.

Отговорите  можете да намерите в монографиите на Росен Ташев  и Жана Шаранкова.                    

 

           

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ЮРИДИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

 

Какво означава латинската максима interpretatio caesat in claris

 

Правните принципи представляват :

а) правни норми;

б)юридически правила за поведение;

в) правила за юридическо обосноваване.

 

Наказващата отговорност може да бъде обосновавана по пътя на:

а)ограничителното тълкуване;

б) по пътя на разширителното тълкуване.

 

Как се нарича правният институт, закрепен в чл. 46, ал. 2 от ЗНА: “Когато нормативният акт е непълен, за неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят за подобни случаи…”.

 

Идеята за “пълнотата и затвореността” на писаното право е характерна за:

а)школата на екзегезата;

б) за модерната тълкувателна теория.

 

На коя тълкувателна теория са присъщи формализмът,  буквалността и придържането към първоначалния текст на закона.

 

За коя тълкувателна доктрина е типична техниката на интерпретация на текстове.

 

Посочете кои са начините за тълкуване:

а) от  първа степен: ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

б) от втора степен

………………………………………………………………………………………………………

 

Според коя теория целта на тълкуването е да се разкрие истинската воля на законодателя от времето на приемането на закона.

 

Коя  теория на тълкуването е намерила въплъщение в нормата на чл. 20 ЗЗД: При тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните”.

 

Как следва да бъде тълкувана правна норма, която има: неизчерпателно или примерно изброяване?

 

Посочете основния метод на тълкуване, изпалзван от школата на глосаторите.

 

Какво е било характерно за школския диспут, практикуван в средновековието

 

Посочете проявните форми на неяснотата в правната норма.

 

При тълкуването на индивидуалните договори превес имат:

а) юридическата сигурност;

б)истинските намерения по време на постигане на съгласие

 

При тълкуване на международните договори превес има:

а) юридическата сигурност;

б)истинските намерения по време на постигане на съгласие

 

При тълкуване на международните договори на изясняване подлежи:

а) текстът на договора;

б) намерението на страните

 

Избройте основните етапи на процеса на тълкуване

……………………………………………………………………………………………………

 

Твърдението, че тълкувателят е длъжен в рамките на един тълкувателен акт да приложи всички начини на тълкуване е:

а) вярно  

б) невярно

 

Съществува ли задължение тълкувателят да приложи начините на тълкуване в определена последователност –

а) да 

б) не.

Ако отговорът е да, посочете каква е тази последователност.       

 

Коя е необходимата предпоставка, за да започне тълкуването?

 

В кои случаи се прилага разширителното тълкуване (interpretatio extensivа) и в кои  – ограничителното  (interpretatio  restrictivа)

 

Посочете кой е логическият субект и правният субект на долупосочения текст (чл. 32, ал. 1 от Конституцията) и го покажете, като преобразувате изречението:

“Личният живот на гражданите е неприкосновен”

 

На кой вид аргумент е форма правилото “който не може по-голямото, не може и по-малкото”.

 

Чл. 135 ЗЗД “Кредиторът може  да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането, като знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника.”. Какъв аргумент е използвал законодаткеилят в тази презумпция:

а) аргумент чрез аналогия;

б) аргумент за противното

в) аргумент за по-силното основание

 

Израз на кой правен принцип в гражданския процес е нормата на чл. 4, предл.2 от ГПК “При липса на закон съдът основава решенията си върху обичая и основните начала на правото и справедливостта”

 

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
 1. Георги Стоянов
  22 май, 2009 в 20:27 | #1

  Разбирам. Аз както казах понеделник и вторник ще присъствам плътно на Вашите лекции и ще имам време да се запозная с материала и ако се появят въпроси в движение да ги задам на място 🙂

 2. svmargaritova
  23 май, 2009 в 11:50 | #2

  Искам само да уточня, че лекциите приключиха още миналата седмица, а цялата тази, както и до 27 май, имам упражнения със студентите от редовно обучение

 3. Георги Стоянов
  23 май, 2009 в 13:44 | #3

  да разрах аз и въпреки всичко ще присъствам на упражненията 🙂
  пак е в плюс а и ще мога да взема материала от някой от първи курс

 4. svmargaritova
  23 май, 2009 в 21:38 | #4

  Ами заповядайте, когато Ви е удобно. Едната група е от 09.00 до 13.00, а другата – от 14.00 до 18.00. Дотогава ще кача нещо за упражнение на предаденото.

 5. Георги Стоянов
  24 май, 2009 в 07:33 | #5

  Утре ще бъда на упражнения от 10 до 1 часа, а вторник от 2 до 6
  Дано успеете да качите нещо преди тези упражнения
  С уважение

 6. 29 май, 2009 в 03:52 | #6

  Zdraveite,
  Opitvam se da namerq koordinatite na adv.S.Margaritova.
  Ako nqkoi moje da mi pomogne shte sam mu mnogo blagodarna.
  Predvaritelno blagodarq!

 7. svmargaritova
  31 май, 2009 в 13:38 | #7

  здравейте, можете да се свържете с мен на електронния ми адрес: svmargaritova@gmail.com.

 8. Margaritova
  1 юни, 2009 в 16:19 | #8

  На вниманието на всички студенти, които днес бяха на изпит. Студентските ви книжки с нанесените оценки се намират при инспекторите на юридическия факултет, откъдето утре сутринта можете да си ги получите.
  Колегата, който днес се яви за повешаване на оценката, моля да ми даде телефон за връзка или адрес на електронна поща.

 9. Георги Стоянов
  1 юни, 2009 в 16:30 | #9

  в тази връзка съм Ви изпратил писмо на Вашата поща.

 10. svmargaritova
  1 юни, 2009 в 19:31 | #10

  На вниманието на всички студенти от редовно обучение – книжките с нанесените оценки утре сунтринта ще можете да намерите при инспекторите на ЮФ. В обобщен вид резултатите изглеждат така: ШЕСТИЦИ – 6, ПЕТИЦИ – 15, ЧЕТВОРКИ – 13, ТРОЙКИ И ДВОЙКИ – ПО 9.
  Проверени са работите и на студентите от задочно обучение и оценките са разпределени както следва: 2-2, 2-3, 2-4.
  Мнението ми е, че можехте да се представите по-добре, ако идвахте редовно на упражнения. Жалкото е, че започвате доста неубедително тази сесия. Немалко от вас като че ли и не се опитваха да мислят поне малко логично.

 11. svmargaritova
  2 юни, 2009 в 13:59 | #11

  Уважаеми колеги, благодаря на всички, които попълниха кратката анкета. Мнението Ви ме интересува, защото бих желала да се съобразя с него при следващите студенти, на които ще преподавам дисциплината. В тази връзка не мисля, че упрекът към мен беше основателен по повод това, че провеждам анкета Ви в деня на изпита. На практика това е последният ден, в който имах възможност да срещна по-голямата част от курса, защото дори и на лекции не е имало подобна посещаемост, за което мисля, че вината не е моя. Освен това, анкетата беше анонимна и сдоброволна – никого не съм заставяла на сила да я попълва.
  Средният успех от изпита по „Юридическо мислене“ е 4.00, което не е зле като цяло, макар че ми се искаше да беше по-висок.
  пожелавам на всички успешна юнска сесия.

Страници с коментари
 1. 0 trackbacks