Начало > криминология, Научни статии > Проблемът за женската престъпност в Българската криминологическа литература

Проблемът за женската престъпност в Българската криминологическа литература

Статия публикувана в Сборник „Криминологически проблеми“ на Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1989г.

редакционна колегия: Боян Станков, Байчо Панев, Панчо Бешков

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks