Начало > Европейски съд по правата на човека, Новини > ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ekpchНа 14 ноември 2016 г. на Пленарно заседание на Европейския съд по правата на човека (т.е. Съдът е заседавал в пълния си състав) са изменени чл. 110 (стар чл. 103) и чл. 111 (стар 110) от Правилника на Съда. Те касаят процедурата по промяна на текстове от този правилник, които са насочени да я направят по-прозрачна и демократична. Досега от Секретариата на Съда уведомяваха официално за поредните изменения в правилата. От 14 ноември 2016 г. всяка една промяна в текстовете преди да бъде приета с мнозинство от повече от половината от пленарния състав на Съда, трябва да бъде предшествана от редица действия.

Всяко едно предложение следва да бъде депозирано писмено пред секретаря най-късно един месец преди заседанието, на което то ще бъде разгледано и секретарят незабавно го предоставя на членовете на Съда. Наред с това той информира държавите – страни по Конвенцията за постъпилите предложения, които са насочени към промени на процедурата и ги кани да изразят писмено становище по тях. Подобна покана се отправя и до правозащитни  организации с опит в процесуалното представителство пред Съда, както и до  асоциациите на адвокатурата.

На 16 септември 2016 г. са подготвени промени в Правилата на Съда (чл. 1, 24, 29, 34, 44 et 82, и нова глава X) с оглед предстоящото влизане в сила на Протокол 16(относно възможността на националните съдилища да искат консултативни становище от страна на Съда), които ще станат факт едва след като Протоколът стане част от Конвенцията.

 

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks