ekpchНа 14 ноември 2016 г. на Пленарно заседание на Европейския съд по правата на човека (т.е. Съдът е заседавал в пълния си състав) са изменени чл. 110 (стар чл. 103) и чл. 111 (стар 110) от Правилника на Съда. Те касаят процедурата по промяна на текстове от този правилник, които са насочени да я направят по-прозрачна и демократична. Досега от Секретариата на Съда уведомяваха официално за поредните изменения в правилата. От 14 ноември 2016 г. всяка една промяна в текстовете преди да бъде приета с мнозинство от повече от половината от пленарния състав на Съда, трябва да бъде предшествана от редица действия.

Всяко едно предложение следва да бъде депозирано писмено пред секретаря най-късно един месец преди заседанието, на което то ще бъде разгледано и секретарят незабавно го предоставя на членовете на Съда. Наред с това той информира държавите – страни по Конвенцията за постъпилите предложения, които са насочени към промени на процедурата и ги кани да изразят писмено становище по тях. Подобна покана се отправя и до правозащитни  организации с опит в процесуалното представителство пред Съда, както и до  асоциациите на адвокатурата.

На 16 септември 2016 г. са подготвени промени в Правилата на Съда (чл. 1, 24, 29, 34, 44 et 82, и нова глава X) с оглед предстоящото влизане в сила на Протокол 16(относно възможността на националните съдилища да искат консултативни становище от страна на Съда), които ще станат факт едва след като Протоколът стане част от Конвенцията.

 

Author

Write A Comment