WP_20160510_20_25_10_ProДирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейският съд по правата на човека“  публикува на български език третото  издание на „Наръчника за допустимостта на жалби“. Това стана възможно благодарение на Норвежкия финансов механизъм, в рамките на който бе изпълнен проектът „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека“.

Предходните издания на наръчника бяха преведени на повече от 20 езика, като един от първите преводи бе на български език, осъществен по инициатива на Висшия адвокатски съвет.

Последното издание обобщава практиката на Съда към 1 януари 2014 г. и цели да конкретизира и представи по-строгите процесуалните условия за сезиране на Европейския съд по правата на човека, влезли в сила слез тази дата.

В увода към третото издание председателят на Европейския съд по правата на човека, г-н Дийн Шпилман, посочва, че въпреки значителното намаляване на броя на жалбите през последните години (с около 50%) Съдът продължава да бъде сезиран от твърде голям брой граждани на Съвета на Европа, значителна част от които са недопустими, тъй като не отговарят на различни условия за допустимост. Към  1 ноември 2014 г.  78 000 жалби са висящи пред Съда. Поради това практикуващите юристи, както и потенциалните жалбоподатели би следвало внимателно да се запознаят с този практически наръчник преди да решат дали да подготвят жалба до Европейския съд. Така те биха допринесли за повишаване ефективността на работата на Съда. Големият брой жалби (близо 92% от разгледаните през 2013 г.) ще бъдат отхвърлени поради  недопустост . Но те затрудняват работата му във връзка с разглеждането на жалби, които повдигат сериозни въпроси и отговарят на всички изисквания за допустимост. Ето защо, за да бъдат по-добре информирани както потенциалните жалбоподатели, така и всички практикуващи юристи, Съдът е подготвил и представил на своята официална страница редица подпомагащи материали на всички езици на държавите-членки на Съвета на Европа. Сред тях  е интерактивен списък на въпроси, на който всеки един може да отговори, за да прецени предварително дали с заслужава да сезира Съда, аккто и видео  помагало, разясняващо как да бъде попълнен самия формуляр на жалба /в рубриката „жалбоподатели“/.

В изданието има позовавания на повече от 900 решения по същество, от които 140 на Голямото отделение  и на над 240 решения по допустимост, като новите (постановени след 2010 и до 1 януари 2014 г). са 175. Сред тях има и 17 решения срещу България (по същество и по допустимост).

Новото издание  е достъпно в електронен вариант  на френски и английски език и може да бъде изтеглено от посочените по-долу страници, като удобството е, че всяко решение е едновременно и линк:

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_FRA.pdf

http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf

 

 

 

Author

Write A Comment