Начало > криминология, Научни статии > Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор

Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г.
ред.колегия:
проф.Живко Миланов, главен редактор
Атанас Илийков
доц. Васил Гоцев
Димитър Димитров
доц. Иван Велинов
Иван Мавров
проф. Радка Радева
Симеон Цаков
Спас Мулетаров
Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks