Начало > Изследвания > Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор

Първият български труд за причините на престъпността и неговият автор

Статията е публикувана в месечното списание по въпросите на държавата, правото и управлението „Държава и Право“, бр.2, 1989г.
ред.колегия:
проф.Живко Миланов, главен редактор
Атанас Илийков
доц. Васил Гоцев
Димитър Димитров
доц. Иван Велинов
Иван Мавров
проф. Радка Радева
Симеон Цаков
Спас Мулетаров
Заложена за набор на 7.12.1988, подписана за печат 15.02.1989
Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks