Начало > криминология, малолетни и непълнолетни правонарушители, Научни статии > Семейството като фактор за предотвратяване правонарушенията на децата

Семейството като фактор за предотвратяване правонарушенията на децата

Статия публикувана в сп. „Обществено възпитание“, 1984, № 6, с.13-19

1 2

3 4

5 6

7

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks