katalog3Относно възможността за извършване на справки по движението на жалбите в Европейския съд по правата на човека

 Вероятно това е най-често задаваният ми въпрос както по електронната поща, така и при срещи с колеги или хора, които са ме търсили за консултация. По аналогия с деловодната система на националния съд те очакват, че биха могли да получат информация за движението на тяхната жалба, когато са изминали 2-3 години.

Бих желалал да обърна внимание, че Европейският съд няма публичен електронен регистър на регистрираните жалби. Ето защо не може да се направи справка на сайта на Съда за движението на една жалба. Той няма да Ви даде и писмена информация по този въпрос. Нещо повече, когато се получи отговор от регистратурата на Съда, че жалбата е получена и регистрирана под даден номер, изрично е записано, че Съдът няма да дава информация, а жалбоподателят е длъжен да го уведоми при промяна на своя адрес или съществена промяна в обстоятелствата на неговия случай.

За да сте сигурни, че вашата кореспонденция действително е достигнала до Европейския съд, изпращайте я препоръчано с обратна разписка. Получаването на разписката е доказателство, че жалбата, респективно – писмото, е получено от адресата. Пазете и самата квитанция, защото на нея е отбелязан кодът на пощенската пратка, по който можете да направите справка  в сайта на „Български пощи“ дали и кога писмото е било изпратено от България. Възможно е понякога да се изгуби самата обратна разписка и тогава единственото ви доказателство пред Съда, че наистина сте изпратили жалбата или писмото, е именно тази квитанция.

Съдът публикува информация за предстоящите му решения по съществото на спора една седмица преди те да бъдат обявени, като представя и кратко резюме на жалбата. В деня на публичното обявяване на решението то може да бъде прочетено,  на следната страница

На тази страница могат да се прочетат и решенията за допустимост, постановени от отделение или тричленен състав на Съда (включително и тези, с които се одобрява постигнатото споразумение между страните или едностранната декларация на Правителството), както и информация за комуникираните жалби и въпросите, които са зададени на страните.

Не се публикува информация за явно недопустимите жалби, когато те са разгледани от едноличен съдия. Към тях не се изготвят и мотиви, а  се изпраща само кратко писмо с бланкетен текст. Съдиите и юристите от регистратурата са категорични, че няма и за в бъдеще да обясняват основанията, поради които една жалба е обявена за недопустима. Такива решения  не могат да бъдат “обжалвани”.В Правилата на Съда не е предвидена процедура за преразглеждане на решение по допустимост, макар че в много редки случаи по изключение това да е възможно.

Фактът, че една жалба е била регистрирана  и по този повод жалбоподателят или неговият адвокат са получили писмо, придружено с баркодове, все още не означава, че тя е приета за допустима . Нещо повече, възможно е дори и да бъде посочено от Съда, че тя ще бъде разгледана с приоритет и въпреки това пак да бъде обявена за недопустима. Ако това е решение на едноличен съдия, то е окончателно и няма процедура нито за „обжалването“  или преразглеждането на подобно решение, нито за получаване на допълнителни пояснения за мотивите.

 

 

Author

5 Comments

 1. Стоян Захариев Трайков

  може ли да получиме справка за това дали молбата е получена в съда

 2. svmargaritova

  Не, Съдът не прави подобни справки. Ако няма нинкакво движение по жалбата след полученото първо писмо повече от 5-6 години, можете да напишете запитване, в което да посочите номера на жалбата и да зададете въпрос дали има развитие, дали не е изгубен отговорът на писмото от Съда, защото понякога се случва.

 3. В какъв срок от получаването на жалбата в Съда и на посочения от мен във формуляра е-мейл ли трябва да очаквам да получа въпросния баркод? С него ще мога да правя справка по движението на преписката нали? Между другото явно от Български пощи са изгубили разписката, защото вече повече от месец от получаването на писмото в Съда (правих справка по движението на писмото) разписката не се е върнала при мен.

 4. svmargaritova

  Не, ще получите писмо по пощата в рамките на няколко месеца.

 5. svmargaritova

  Здравейте отново, разписките понякога се губят, но ако сте си запазила самата квитанция от пощенския клон, можете да проверите на коя дата писмото е пристигнало в Съда. Ако минат повече от 4-5 месеца, отново пишете и обяснете, че нямате отговор, а не разполагате с обратната разписка. Достатъчно е да посочите трите си имена на български и на латиница и ще получите отговор от тях. Но вероятно още е рано, защото имаше и отпуски през август.

  Ако жалбата Ви бъде регистрирана, няма да можете да правите никакви справки по получения номер на баркода. Нямат такава система за външни хора, а само за служебно ползване.

Write A Comment