Начало > криминология, Научни статии > Умишлените убийства в България в периода 1991-1992год.

Умишлените убийства в България в периода 1991-1992год.

/резултати от конкретно криминологическо изследване/

Издание на Българската асоциация по криминология, 1994г.

автори: Юлия Митева и Светла Маргаритова

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks