Начало > криминология, Научни статии > Уредба на порнографията в законодателството и правната доктрина – минало, настояще и бъдеще

Уредба на порнографията в законодателството и правната доктрина – минало, настояще и бъдеще

Статията е публикувана в сп. „Правна мисъл“, година ХХХІV, 4/1993г.

1  2

3  4

5  6

7  8

9

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks