help-logoОт 24 до 26 март в София предстои да се проведе първият „Форум за правосъдие и права на човека“. Той се организира в рамките на проекта  „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи от Националния институт на правосъдието“ като част от Норвежкия финансов механизъм.

В продължение на три дни на форума са предвидени дискусии в 7 отделни панела, посветени на ролята и мисията на Съвета на Европа като гарант за спазването на основните права и свободи;  конституционното правосъдие като проекция на общоевропейските принципи и стандарти за правата на човека; изводи и равносметка относно юриспруденцията на Европейския съд и неговите основополагащи дела и констатирани повтарящи се нарушения; ролята на държавата в защитата на човешките права; съдебната система като гарант на зачитането на правата и основните свободи; обучението по въпросите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и разширяването на неговите хоризонти; опитът и ролята на Българската адвокатура в защитата на правата на човека и основните свободи, както и ролята на неправителствения сектор. Като гости и лектори във форума са поканени и ще се включат националният съдия в Европейския съд по правата на човека г-жа Здравка Калайджиева, експертът на Съвета на Европа и отговарящ за изготвянето на материалите за провежданите обучения на различни категории професионалисти по правата на човека г-н Джеръми Макбрайт, професорът по конституционно право и бивш конституционен съдия г-н Пенчо Пенев, зам.-председателят на ВКС и съдия ad hoc в Европейския съд г-жа Павлина Панова, директорът на дирекция „Процесуално представителство на България пред ЕСПЧ“ г-жа Милена Коцева и други експерти от съдебната система, държавната администрация, адвокатурата и неправителствения сектор.

Този форум е поредната стъпка, предприета от Съвета на Европа, за реализиране на препоръките от конференциите в Интерлакен и Брайтън. Проектът е финансиран със средства от Human Rights Trust Fund, чието създаване  датира от март 2008 г., когато по инициатива на правителството на Норвегия е сключено споразумение със Съвета на Европа и Съвета на Европейската банка за развитие. По силата на това споразумение със средствата на Норвежкото правителство   е основан „Доверителен фонд за правата на човека“ – Human Rights Trust Fund (HRTF). По-късно няколко държави се присъединяват към тази инициатива и даряват средства на фонда – Германия, Холандия, Финландия и Швейцария. Основната му цел е насочена към подкрепа усилията на държавите-членки на Съвета на Европа да създадат гаранции за спазване Европейската конвенция за правата на човека в собствените им страни; да бъде намален броят на явно недопустимите жалби, а чрез него – да се повиши ефективността на Европейския съд по правата на човека.

Едно от основните направления, по които е предвидено да се вложат средства от фонда, е свързано с обучението по правата на човека, като са разработени няколко отделни проекта, включени в т.н. Програма HELP. През 2012 г. нашата страна бе включена в Проект № 3 –  „Повишаване капацитета на адвокатите, за да се съобразят с критериите за допустимост при подготовката на жалби до Европейския съд по правата на човека“. България заедно с още 5 държави –  Албания,   Литва, Русия, Турция и Чехия участва в неговия  „пилотен“ вариант – т.е. чрез проекта  ще се тества дали целите, които са поставени, ще бъдат постигнати в края на планирания период, за който той ще действа, за да бъде разширено неговото приложение по отношение на всички 47 държави – членове на Съвета на Европа. На сайта на програмата всяка една държава има своя национална страница, на която се публикуват статии и информации, отнасящи се до различни аспекти на Европейската конвенция за правата на човека с акцент върху критериите за допустимост – http://helpcoe.org/national-page/bulgaria

През 2013 г. в тези 6 държави бе дадено началото на първия курс за дистанционно обучение на адвокати по допустимостта на жалбите, като всички материали бяха подготвени от експерти на Съвета на Европа, след което бяха преведени на съответните езици /включително и на български/ и национални обучители от всяка една от държавите имаха задачата да разпространяват, представят, координират и обобщават резултатите от всяка една обучителна сесия, която завършваше с попълването на тест или решаването на казус. Успешно завършилите този дистанционен курс ще получат сертификати, подписани от Директора на Дирекция „Права на човека“ в Съвета на Европа – г-жа Татяна Термачич и от председателя на Видсшия адвокатски съвет. Предстои церемония по връчването им в близките месеци.

–––––––––––

Виж още по темата и следните публикации: https://www.pravanachoveka.com/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/1597/#more-1597

Консултации по допустимостта на жалбите

 

 

Author

Write A Comment