Изказване на тема „Чезаре Бекария – един от родоначалниците на криминологичната наука“ на Светла Маргаритова-Вучкова по повод  научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта на Чезаре Бекария

Предговор от редакторите /проф. Боян Станков и ст.н.с. Ялия Бояджиева/ към Сборника с материали от научната конференция, посветена на 200-годишнината от смъртта на Чезаре Бекария

На 28 ноември 1994г. се навършиха 200 години от смъртта на Чезаре Бекария, велик хуманист, забележителен теоретик на правото, родоначалник на съвременната криминологическа мисъл.

Тази годишнина беше повод Българската асоциация по криминология да организира на 18 януари 1995г. в София научна конференция, посветена на делото на маркиз Чезаре Бекария Бонасана.

Основният доклад, озаглавен „Чезаре Бекария и неговият труд „За престъпленията и наказанията““, проследява живота и творчеството на великия италианец с оглед ознаменуването на една годишнина. Няма да бъде пресилено ако се каже, че за света Чезаре Бекария се роди през 1764г., годината в която е публикувана книгата му „dei delitti edelle pene“. Поради това целта на организаторите беше да се търсят съвременните измерения на проблеми, идващи от Бекария и запазили своята актуалност. Това е особено необходимо в периода, в който се намира България, период на изграждане на нова наказателна политика, на реформиране на наказателното законодателство – материално, процесуално и пенитенциарно, на изграждане съвременни стратегии за превенция и контрол над престъпността.

В конференцията участваха специалисти от Министерство на правосъдието, Главната прокуратура, Върховният съд, Министерство на вътрешните работи, Националната следствена служба, Висшия адвокатски съвет, съдии, прокурори, следователи, адвокати, научни работници.

Българската асоциация по криминология оценява приноса на г-н Георги Хр. Георгиев, написал основния доклад, съдействието на сътрудниците на Съвета за криминологически изследвания, Научноизследователския институт по криминалистика и криминология и Главното управление на местата за лишаване от свобода за организирането на конференцията.

В настоящия сборник са включени докладът и изказванията по реда, по който са изнесени на конференцията.

Author

Write A Comment