Начало > Новини > Юбилей на Фондация „Български адвокати за правата на човека“

Юбилей на Фондация „Български адвокати за правата на човека“

Двадесет години Български Адвокати за Правата на Човека

Двадесет години Фондация „Български адвокати за правата на човека“

На 28 октомври бе отпразнуван 20-ят рожден ден на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, чието създаване по време почти съвпада с ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека за България. По този повод в Центъра за обучение на адвокати на поканата за честването се отзоваха представители на неправителствени организации, както и на Министерството на правосъдието и на Националния институт за правосъдие. Зам.-министърът на правосъдието, г-жа Сабрие Сапунджиева поздрави членовете на Фондацията от името на министър Зинаида Златанова за приноса им за усъвършенстване на механизмите за прилагане на Конвенцията в България. Поздравления бяха поднесени и от секретаря на Съюза на юристите, г-жа Цв.Спасова, от една от учредителките на фондацията – адвокат Даниела Доковска, както и от другия й учредител и най-виден представител – съдията в Европейския съд по правата на човека – г-жа Здравка Калайджиева. Представителите на ръководството на фондацията – адвокатите Анна Анчева и София Разбойникова /настоящ председател/, направиха кратка ретроспекция  на дейността на Фондацията през годините, както и на постигнатите успехи в областта на правата на човека в националното законодателство и практика, дължащи се на  усилията на представителите на Фондацията в популяризирането на Конвенцията, обучението на адвокати и магистрати и за голяма част от промените в българското законодателство и практика.

Liked it? Take a second to support svmargaritova on Patreon!
  1. Все още няма коментари.
  1. 0 trackbacks