Двадесет години Български Адвокати за Правата на Човека

Двадесет години Фондация „Български адвокати за правата на човека“

На 28 октомври бе отпразнуван 20-ят рожден ден на Фондация „Български адвокати за правата на човека“, чието създаване по време почти съвпада с ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека за България. По този повод в Центъра за обучение на адвокати на поканата за честването се отзоваха представители на неправителствени организации, както и на Министерството на правосъдието и на Националния институт за правосъдие. Зам.-министърът на правосъдието, г-жа Сабрие Сапунджиева поздрави членовете на Фондацията от името на министър Зинаида Златанова за приноса им за усъвършенстване на механизмите за прилагане на Конвенцията в България. Поздравления бяха поднесени и от секретаря на Съюза на юристите, г-жа Цв.Спасова, от една от учредителките на фондацията – адвокат Даниела Доковска, както и от другия й учредител и най-виден представител – съдията в Европейския съд по правата на човека – г-жа Здравка Калайджиева. Представителите на ръководството на фондацията – адвокатите Анна Анчева и София Разбойникова /настоящ председател/, направиха кратка ретроспекция  на дейността на Фондацията през годините, както и на постигнатите успехи в областта на правата на човека в националното законодателство и практика, дължащи се на  усилията на представителите на Фондацията в популяризирането на Конвенцията, обучението на адвокати и магистрати и за голяма част от промените в българското законодателство и практика.

Author

Write A Comment