Affаire Hristova et autres c. Bulgarie  ((Requêtes nos  11472/04, 40590/08), решение от 26 юни 2012 г.

(казус, подобен на делото  Belev et autres  c. Bulgarie – решение от 2 април 2009)

Жалба на 9 бивши работници на Рафинерията „Плама“ по повод присъдени, но неизплатени суми за дължими трудови възнаграждения и обезщетения от дружество, обявено в несъстоятелност. Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради това, че всички жалбоподатели са разполагали с изпълнителни листове за признатите им вземания срещу техния работодател, които са останали неизпълнени, за което вина имат и властите, поради проявеното от тяхна страна бездействие. Наред с това е установено нарушение и на чл. 1 от Протокол 1 и на жалбоподателите са присъдени обезщетения за имуществени и неимуществени вреди.

Author

Write A Comment