Affаire Zаhаrievi c. Bulgаrie (Requête no 22627/03), решение от 26 юни 2012 г.

(решение за справедливо обезщетение)

С решение от 2 юли 2009 г. Европейският съд установи нарушение на правото на собственост на жалбоподателите във връзка с неизпълненото решение на Върховния административен съд, с което им се признава правото на обезщетение чрез акции на основание ЗОСОИ за национализирана мелница, която не може да им бъде реституирана, тъй като е в активите на акционерно дружество, което междувременно се влива в друго, с различен капитал. Така броят на предоставените акции  вместо първоначалните 40 % от капитала на първото дружество намалява, тъй като второто е с много по-голям капитал от първото. С основното си решение по съществото на спора Съдът прие, че следва да предостави на страните възможност да се споразумеят и затова на този етап няма да се произнася по претенциите по чл. 41 от Конвенцията.

С решението си от 26 юни 2012 той сам определя размера на дължимото обезщетение.

Author

Write A Comment