Affaire  Angelov  c. Bulgarie(Requête no 44076/98), 22 avril 2004

Съдът установява нарушение поради забавянето на властите в продължение на 2 години да изплатят присъденото на жалбоподателя обезщетение по ЗОДОВ с обяснението, че в бюджета на съответния съд нямало предвидено перо за изплащане на обезщетения.

Author

Write A Comment