Affaire  Asenov c. Bulgarie(Requête no 42026/98,)15 juillet 2005

Съдът установява 4 нарушения на чл. 5:

1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат в момента на неговото задържане;

2.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията що се отнася до продължителността на задържането под стража;

3. Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до правото на съдебно обжалване на задържането.

4. Нарушение на член 5§1 Конвенцията що се отнася до задържането на жалбоподателя между 9 февруари и 13 април 1998 г. – Софийският районен съд е разпоредил освобождаването на жалбоподателя на 9 февруари 1998 г. След тази дата задържането на заинтересования не попада повече в обхвата на член 5 алинея 1 c). Жалбоподателят е пуснат на свобода на 13 април 1998 г., или 63 дни по-късно.(«По конкретния случай, изглежда трудно да бъде оправдано закъснение от 63 дни с необходимостта, посочена от Правителството, да се провери дали жалбоподателят не трябва да бъде задържан по друга причина или поради извършването на други административни формалности.”(§85). Съдът установява  нарушение на член 6§1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателните производства

Author

Write A Comment