Affaire  Asenov c. Bulgarie(Requête no 42026/98,)15 juillet 2005

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 по отношение на всяко едно от двете наказателни производства срещу жалбоподателя. Изследвайки внимателно причините за забавянията, той установява, че те са били по вина на властите. Съдът констатира и четири самостоятелни нарушения на чл. 5.

Author

Write A Comment