Affaire  Bojilov c. Bulgarie (Requête no 45114/98), 22 décembre 2004

Съдът установява 4 нарушения на чл. 5:

1. Нарушение на чл. 5§1 поради незаконността на задържане на жалбоподателя в продължение на 19 дни след като е бил осъден условно и мярката му за неотклонение „задържане под стража” е била отменена от съда;

2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради неизправянето на жалбоподателя пред съд при задържането му под стража и поради прекомерната продължителност на самото задържане;

3. Нарушение на чл. 5§5 поради липса на възможност във вътрешното право за присъждане на обезщетение в  случаите на незаконно задържане.

Author

Write A Comment