Affaire Gutsanovi c. Bulgarie (Requête no 34529/10)15 Octobre 2013

Жалабоподателят по време на събитията е председател на Общинския съвет на гр. Варна и член на изпълнителното бюро на БСП. В ранната сутрин на 31 март 2010 г. около 6.30 групра по задържането от Областната дирекция на МВР-Варна и група от  за борба с с организираната престъпност на същата дирекция маскирани с качулки и въоръжени, нахлуват в дома на жалбоподателя, като разбиват входната врата на къщата и викайки „Полиция“, „отворете“, „не мърдайте“. Те влизат в спалнята на семейството, в която освен съпрузите са и двете им деца – на 5 и на 7 години, които при вида на въоръжените и маскирани непознати мъже започват да плачат и викат. На молбата на съпругата маскираните въоръжени мъже да излязат от стаята й било наредено да покрие главите на децата, з да не гледат какво става. В дома е извършен обиск и изземване на редица вещи, част от които принадлежат на втората жалбоподателка.

В следващите дни двете деца са в силен стрес, водени са при психолог, техните близки установяват, че едното от тях започва да заеква, плаче при вида на униформени лица. Съпругата също е в стресово състояние и се налага да й предпишат медикаменти.

Четиримата жалбоподатели повдигат оплакване по чл. 8 поради това, че претърсването проведено в дома им, представлява неоправдана намеса в правото им на зачитане на дома  и семейния живот. Г-жа Гуцанова твърди, че изземването на лаптопа  и мобилния й телефон представляват неоснователна намеса в правото й на неприкосновеност на личния живот и тайната на   кореспонденцията, тъ йкато тя не е била и заподозряна в извършването на каквото и да било престъпление. Г-н Гуцанов смята, че медийните изяви от страна на различни органи по повод неговото задържане  и разкриването на информация пред журналистите  относно наказателното производство срещу него са навредили на репутацията му.

Съдът отхвърля възражението на правителството за недопустимост на това оплакване поради неизчерпване на вътрешните средства за защита – непредявяване на иск за неимуществени вреди по ЗОДОВ.

По повод основателността на оплакването съдът констатира, че обискът, претърсването  и изземването не са били извършени въз основа на предварително разрешение от съдия. Колкото до възможността, предвидена в чл. 162, ал. 2 НПК, че в случай на спешност това разрешение може да се вземе и непосредствено след извършването на съответните процесуално-следствени действия, Съдът отбелязва, че от представения протокол е видно, че съдията е написал на ръка единствено думата „одобрявам“ без да са представени каквито и да било други документи, от които той да се убеди в необходимостта от извършването на тези действия. Той намира, че не е осъществен ефикасен контрол при осъществяването им, още повече като се вземе предвид, че досъдебното производство е започнало пет месеца преди задържането на г-н Гуцанов. Следствието е имало достатъчно време, за да се обоснове какво очаква да открие при извършването на обиска и претърсването. Макар и тези мерки да имат своето правно основание в националното законодателство, те не дават достатъчно гаранции срещу евентуален произвол преди или след осъществяването им, поради което е налице нарушение на чл. 8§2, защото намесата в правото на личен живот на всички жалбоподатели не е била осъществена съобразно условията, предвидени в закона.

Във връзка с това нарушение е установено нарушение и на чл. 13.

Съдът установява нарушения и на чл. 3 в неговите материални аспекти, чл. 13 във вр. с чл. 3, чл. 5§3 и §5, чл. 6§2.

Author

Write A Comment