Affaire Hadjikostova c. Bulgarie (No 2) (Requête no 44987/98), 22 juillet 2004

Съдът намира, че процедура, чиято обща продължителност е 6 години за три съдебни инстанции, не може да бъде приемана за прекомерна по своята продължителност, макар че производството пред районния съд продължава цели 5 години. Поради това повдигнатите оплаквания по чл. 6§1 и чл. 13, макар и допустими, са неоснователни.

Author

Write A Comment