Affaire Hadjikostova c. Bulgarie(Requête no 36843/97), 4 décembre 2003

Съдът намира, че процедура, чиято обща продължителност е 5 г. и 11 месеца, в които действително има два периода на значително забавяне, с оглед общата продължителност и залога за жалбоподателката, не надхвърля разумната продължителност на съдебното производство, поради което оплакването, макар и допустимо, е неоснователно.

Author

Write A Comment