Affaire Haralampiev c. Bulgarie (Requête no 29648/03), 24 avril 2012

Жалбоподателят бил осъден задочно, тъй като след като бил разпитан в качеството му на обвиняем за извършена кражба и бягство от затвора, впоследствие не бил открит, за да му бъде връчен обвинителен акт, макар че било предприето издирване. След залавянето му за изтърпяване на присъдата една година по-късно той направил искане за възобновяване на наказателното производство във връзка със задочната присъда, но молбата му не била уважена от ВКС, който констатирал, че след като жалбоподателят е бил разпитван в качеството му на обвиняем, той е знаел, че срещу него ще се води и наказателно дело. Съдът приема, че тези констатации на ВКС не са в съответствие с възприетата от него практика по приложение на чл. 6§1, тъй като властите по никакъв начин не са удостоверили, че са положили достатъчно усилия да издирят жалбоподателя, за да му връчат обвинителния акт, както и че последният по никакъв начин не е демонстрирал нежеланието си да участва в съдебното производство . (§§44-47)

Author

Write A Comment