Affaire  Hristova c. Bulgarie (Requête no 60859/00), 7 décembre 2006

Жалбоподателката е задържана на 28 декември 1996 г. Предявено й е обвинение за серия измамни операции, извършени в периода от 1993 до 1996 г. Още същия ден е предявено обвинение и на съучастника й (K.И.). Те са обвинени по-конкретно, че са измамили шестдесетина човека, на които са обещали да намерят работа в чужбина срещу известна сума пари. Наред с това те са обвинени в извършване на незаконно прехвърляне на недвижими имоти.

Съдът приема, че началната дата, от която следва да се отчита продължителността на наказателното производство, е 20 декември, когато е проведен   разпит по повод обвиненията срещу нея, а не датата, на която  й е наложена мярката за неотклонение „задържане под стража.“   Производството е приключило с произнасянето на решението на Върховния касационен съд от 23 март 2006 г. Периодът, който следва да бъде отчетен, възлиза  на девет години, три месеца и три дни, и покрива предварителното следствие и три съдебни инстанции. Относно поведението на българските власти, Съдът отчита, че по време на предварителното следствие, чийто общ срок възлиза на около три години и четири месеца, няколко закъснения могат да бъдат определени, че са по тяхна вина.

Съдът констатира нарушение  на чл. 6§1 поради продължителността на наказателния процес.

Съдът установява нарушения и на чл. 5§1, чл. 5§3, чл. 5§4 и чл. 5§5.

Author

Write A Comment