Affaire  Iliev c. Bulgarie (Requête no 48870/99), 22 décembre 2004

Съдът установява нарушение на чл. 5§3 поради прекомерна продължителност на предварителното задържане, отчитана до датата на постановяване на присъдата от районния съд – три години, 5 месеца и 28 дни.Той отбелязва, че при действието на чл. 152 НПК(отм.), националните съдилища са налагали мярката автоматично при наличието на предвидените в нормата предпоставки. Но и след отмяната на този текст те не са намерили основания  да изменят мярката за неотклонение.

Съдът установява нарушение и на чл. 6§1 поради прекомерната продължителност на наказателния процес – от януари 1994 г. до март 2003 г.

Author

Write A Comment