Affaire Kechev c. Bulgarie ((requête no 13364/05), решение от 26 юли 2012 г.

/решение на комитет от трима съдии/

Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес във връзка с едно наказателно производство, водено срещу жалбоподателя. За начален момент той приема не датата на повдигане на обвинението – 28.10.2002 г., а датата, на която той научава, че срещу него е образувано такова производство – 23.10.2001 г. За краен момент е приета не датата на постановлението на Окръжната прокуратура за прекратяване на производството – 31.01.2005 г., а датата, на която жалбоподателят е информиран за това – ноември 2006 г. На основание предявения иск по чл. 2 от ЗОДОВ ВКС не приема, че установената продължителност на наказателния процес от двете по-долни инстанции надвишава 5 години. Според касационната инстанция продължителността следва да се отчита между датата на повдигане на обвинението и датата на прекратяване на досъдебното производство. Тези негови изводи не се възприемат от Европейския съд и той приема, че е допуснато нарушение на чл. 6§1, както и че използваното вътрешноправно средство за защита не е било ефективно, поради което присъжда обезщетение на жалбоподателя.

Author

Write A Comment